เขียนบทความสุขภาพ

เขียนบทความสุขภาพ ผูกกับผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทำงาน 1. ผู้จ้างแจ้งขอบเขต เนื้อหาที่ต้องการ 2. ผู้จ้างแจ้งรายละเอียด 2.1 ความเร่งด่วนของงาน 2.2 ความยาวของเอกสารที่ต้องการ (เริ่มต้น500 คำ 300 บาท) 3. ส่งงาน สามารถแก้ไขได้ปรีตามต้องการ 2 ครั้ง

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เขียนบทความสุขภาพ ผูกกับผลิตภัณฑ์ หาข้อมูล เพื่อเรียบเรียง และ เขียนบทความทุกอย่าง เน้นบทความเกี่ยวกับสุขภาพ ถนัดด้านการให้ความรู้ หรือ สามารถผูกกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

ฟรีแลนซ์
Karung

เชี่ยวชาญในการ... - เขียนบทความ รายงาน ให้มีเนื้อหาน่าสนใจ ติดตาม เข้าใจง่าย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - รับแกะเทป

04/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน