fourkosi : รับพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์องค์กร บริษัท เว็บโปรโมตข้อมูลสินค้าด้วย WordPress

- รับพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์องค์กร บริษัท เว็บโปรโมตข้อมูลสินค้าด้วย WordPress ที่ง่ายต่อการจัดการด้วยตัวเองในอนาคต - รับพัฒนาและออกแบบเว็บแอปพลิเคชั่นประเภทระบบหลังบ้าน ระบบภายในบริษัทด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ"

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ fourkosi : รับพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์องค์กร บริษัท เว็บโปรโมตข้อมูลสินค้าด้วย WordPress

  • 1. สอบถามรายละเอียดงาน
  • 2. ประเมินระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

- รับพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์องค์กร บริษัท เว็บโปรโมตข้อมูลสินค้าด้วย WordPress ที่ง่ายต่อการจัดการด้วยตัวเองในอนาคต - รับพัฒนาและออกแบบเว็บแอปพลิเคชั่นประเภทระบบหลังบ้าน ระบบภายในบริษัทด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

ฟรีแลนซ์
FWSolution

FWSolution เป็นบริการที่ฟาสต์เวิร์คเปิดเพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องการจ้างงานทำ Web / App ในงานที่ความซับซ้อนปานกลางถึงสูง ทางฟาสต์เวิร์คมีทีมงานมืออาชีพ ที่ช่วยแนะนำ ตั้งแต่กระบวนการการคัดสรร ฟรีแลนซ์ หรือ บริษัททำ software ที่มีความเหมาะสมและถนัดงานเฉพาะด้าน การทำสัญญา การชำระเงิน การบรีฟงาน การส่งมอบงาน ทั้งนี้เพื่อทำให้งานของคุณสำเร็จลุล่วงตรงตามเป้าที่ต้องการ ผลงานที่ออกมามีคุณภาพ สามารถใช้งานได้จริง

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน