SPEAKUP COMPANY LIMITED

SpeakUp is an Software House specialised in human-centered design, software development, especially mobile and website technology. We develop innovative, high value-added, user-centric design software, the Agile way.

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ SPEAKUP COMPANY LIMITED
  • 1. สอบถามรายละเอียดงาน
  • 2. ประเมินระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

Software development, especially mobile and website technology. We develop innovative, high value-added, user-centric design software, the Agile way.

ฟรีแลนซ์
FWSolution
FWSolution

FWSolution เป็นบริการที่ฟาสต์เวิร์คเปิดเพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องการจ้างงานทำ Web / App ในงานที่ความซับซ้อนปานกลางถึงสูง ทางฟาสต์เวิร์คมีทีมงานมืออาชีพ ที่ช่วยแนะนำ ตั้งแต่กระบวนการการคัดสรร ฟรีแลนซ์ หรือ บริษัททำ software ที่มีความเหมาะสมและถนัดงานเฉพาะด้าน การทำสัญญา การชำระเงิน การบรีฟงาน การส่งมอบงาน ทั้งนี้เพื่อทำให้งานของคุณสำเร็จลุล่วงตรงตามเป้าที่ต้องการ ผลงานที่ออกมามีคุณภาพ สามารถใช้งานได้จริง

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน