Kati Media : Boutique agency ที่ให้ความสำคัญกับงานที่ได้รับจากลูกค้าได้มากที่สุด

เราคือ boutique agency ที่รองรับลูกค้าในปริมาณที่จำกัดเพื่อให้ความสำคัญกับงานที่ได้รับจากลูกค้าได้มากที่สุด และตอบโจทย์งานที่ตรงจุดตามที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น เพื่อให้ลูกค้าได้งานที่ตรงใจในราคาที่ถูกกว่า ส่งงานตรงเวลาและยังแก้ไขงานได้เร็วกว่า จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง We are a boutique agency that focuses on specialized work for a limited client list and bring in expertise when it’s needed for a specific project and that means you pay for only the people used on your job with smaller packages, more specialist, faster results and greater control and flexibility over your campaigns

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Kati Media : Boutique agency ที่ให้ความสำคัญกับงานที่ได้รับจากลูกค้าได้มากที่สุด

  • 1. พูดคุยรายละเอียด
  • 2. วางแผนงาน
เว็บไซต์
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

เราคือ boutique agency ที่รองรับลูกค้าในปริมาณที่จำกัดเพื่อให้ความสำคัญกับงานที่ได้รับจากลูกค้าได้มากที่สุด และตอบโจทย์งานที่ตรงจุดตามที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น เพื่อให้ลูกค้าได้งานที่ตรงใจในราคาที่ถูกกว่า ส่งงานตรงเวลาและยังแก้ไขงานได้เร็วกว่า จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

ฟรีแลนซ์
FWSolution

FWSolution เป็นบริการที่ฟาสต์เวิร์คเปิดเพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องการจ้างงานทำ Web / App ในงานที่ความซับซ้อนปานกลางถึงสูง ทางฟาสต์เวิร์คมีทีมงานมืออาชีพ ที่ช่วยแนะนำ ตั้งแต่กระบวนการการคัดสรร ฟรีแลนซ์ หรือ บริษัททำ software ที่มีความเหมาะสมและถนัดงานเฉพาะด้าน การทำสัญญา การชำระเงิน การบรีฟงาน การส่งมอบงาน ทั้งนี้เพื่อทำให้งานของคุณสำเร็จลุล่วงตรงตามเป้าที่ต้องการ ผลงานที่ออกมามีคุณภาพ สามารถใช้งานได้จริง

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
8 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน