บริการเพิ่มอันดับการแสดงผลหน้างาน (Boost Product)

หน้างานของคุณจะถูกแสดงผลอยู่ที่หน้าแรกแถวบนสุดของหมวดหมู่งานเป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน (ตามรอบการประมูล) จนสิ้นสุดเดือนนั้น ข้อตกลงและเงื่อนไข 1.ฟรีแลนซ์ที่ชนะการประมูลจะต้องทำการชำระค่าบริการภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากไม่ดำเนินการ Fastwork ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกฟรีแลนซ์ท่านอื่น โดยจะเลื่อนลำดับผู้เข้าร่วมประมูลลำดับถัดไปขึ้นมาแทนตำแหน่งของฟรีแลนซ์ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์ และจะพิจารณาลงโทษ คือ ลดอันดับการแสดงผลหน้างาน เป็นเวลา 5 วัน ซึ่งคำตัดสินของทีมงานให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 2.ในระหว่างการใช้บริการดังกล่าว หากมีการกระทำที่ผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และส่งผลให้ถูกระงับการให้บริการหน้างาน Fastwork ขอแจ้งว่างานของคุณจะต้องถูกระงับจากการโปรโมทโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และบริษัทจะไม่คืนค่าบริการส่วนที่เหลือให้แก่คุณ 3.ฟรีแลนซ์จะต้องยินยอมและรับทราบว่าบริการดังกล่าวไม่ได้มีการรับประกันจำนวนการเข้าชมหน้างานหรือยอดขายงานของคุณ 4.เมื่อฟรีแลนซ์ชำระค่าบริการแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ และ Fastwork ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการเพิ่มอันดับการแสดงผลหน้างาน (Boost Product)

  • 1. ทำการทักแชทเพื่อชำระค่าบริการ
  • 2. เจ้าหน้าที่ จะทำการส่งใบเสนอราคาค่าบริการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

บริการเพิ่มอันดับการแสดงผลหน้างาน (Boost Product) ระยะเวลา 1 เดือน หน้างานของคุณจะถูกแสดงผลอยู่ที่หน้าแรก แถวบนสุดของหมวดหมู่งาน โดยไม่มีการเพิ่มหรือลดอันดับจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา

ฟรีแลนซ์
Services

Services Fastwork

01/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1432 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน