SEO Writing in Thai and English / งานเขียน SEO ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รับเขียน SEO Writing ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถเขียนได้ทุกบทความ ทั้ง 2 ภาษา โดยยึดถือตามหลัก SEO ให้มีคุณภาพมากที่สุด รับประกัน 100% Uniqueness ยึดตามคีย์เวิร์ดของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ SEO Writing in Thai and English / งานเขียน SEO ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • 1. ตรวจสอบเนื้อหาที่ผู้ว่าจ้างเสนอมาให้ ว่าเป็นเนื้อหาแบบใด
  • 2. ประเมินราคาของงานจากเนื้อหา ปริมาณงาน และความเร่งรีบของงาน
แพ็กเกจ
350 คำ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บทความทั่วไป ใช้เวลาอย่างต่ำ 2 วัน (แล้วแต่จำนวนคำของแต่ละบทความ) ราคาตามจำนวนคำ - 350 คำ 350 บาท - 500 คำ 450 บาท

500 คำ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บทความทั่วไป ใช้เวลาอย่างต่ำ 2 วัน (แล้วแต่จำนวนคำของแต่ละบทความ) ราคาตามจำนวนคำ - 500 คำ 450 บาท

1000 คำ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บทความทั่วไป ใช้เวลาอย่างต่ำ 2 วัน (แล้วแต่จำนวนคำของแต่ละบทความ) ราคาตามจำนวนคำ - 1,000 คำ 900 บาท

ฟรีแลนซ์
เมธา

นักศึกษาปี 4 เอกภาษาอังกฤษ มีความรู้ด้าน SEO สามารถเขียนได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

06/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
9 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน