รับทำโฆษณา Facebook IG Google Ads ให้คำปรึกษาการวางแผนการตลาดออนไลน์ ยิง Ads เพิ่มยอดขาย

ให้คำปรึกษา และวางแผนการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร ที่เดียวจบ - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และแบรนด์ของลูกค้า - วางแผนกลยุทธ์สื่อสารการตลาด และการทำโฆษณา - ทำ Content Strategy รวมถึงทำ Content ในการขายและโฆษณา - ทำ Media Plan ใช้งบประมาณในทำโฆษณา และยิง Ads โฆษณา optimize เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย - Report ผลลัพท์ของการทำโฆษณา และ content เพื่อวางแผนต่อไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำโฆษณา Facebook IG Google Ads ให้คำปรึกษาการวางแผนการตลาดออนไลน์ ยิง Ads เพิ่มยอดขาย

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
  • 2. วิเคราะห์ และวางแผนการทำโฆษณาให้เหมาะสมกับลูกค้า
แพ็กเกจ
โฆษณา Facebook Ads / Google Ads 1 แคมเปญ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการทำโฆษณา - วิเคราะห์และวางแผนรูปแบบ Ads ที่เหมาะสม - สร้าง Ads โฆษณา พร้อมการตั้งค่าโฆษณา - สรุป Report performance พร้อมคำแนะนำเพิ่มเติม

โฆษณา Facebook Ads / Google Ads รายเดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการทำโฆษณา - วิเคราะห์และวางแผนรูปแบบ Ads ที่เหมาะสม - สร้าง Ads โฆษณา พร้อมการตั้งค่าโฆษณา - Monitor และ Optimize โฆษณาให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา - สรุป Report performance พร้อมคำแนะนำเพิ่มเติม

ฟรีแลนซ์
Shairat

ทำงานในสายงาน Digital Marketing ให้กับบริษัท Agency และบริษัทจัดหางาน Recruitment ประสบการณ์ดูแลลูกค้าทั้งการวางแผนกลยุทธ์การตลาด และการทำ Content ยิง Ads หา leads รายชื่อลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย ทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร Digital Strategic Plan ,Content Planning ,Media Plan , Ad Optimization

11/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
24 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน