วางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร และการทำ Content พร้อมยิง Ads (ครบวงจร)

ให้คำปรึกษา และวางแผนการตลาดออนไลน์ทุกช่องทางแบบครบวงจร ที่เดียวจบ รับวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร และการทำ Content พร้อมยิง Ads (แบบครบวงจร) - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์จาก Insight เพื่อวางแผน และทำ Content - วางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร และ Content ตามจุดประสงค์ ของลูกค้า เช่น เพิ่มยอดขาย , เพิ่มยอดผู้ติดตาม , ยอดลงทะเบียน , Conversion , Traffic , Lead , Engagement - Report ผลลัพท์ของการทำโฆษณา และ content เพื่อวางแผนต่อไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร และการทำ Content พร้อมยิง Ads (ครบวงจร)

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
  • 2. วิเคราะห์ และวางแผนการสื่อสาร และ Content ให้เหมาะสมกับลูกค้า
แพ็กเกจ
Communication plan + Content plan
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และจุดประสงค์ ของแบรนด์ - วางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสาร และ Communication plan - ทำ Content strategy และ Content planning - สรุป Report performance พร้อมคำแนะนำเพิ่มเติม

Planning + ทำ Content และ Artwork (4 Content)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และจุดประสงค์ ของแบรนด์ - วางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสาร และ Communication plan - ทำ Content strategy และ Content planning - เขียน Content และ ทำภาพ Artwork (8 Content) - สรุป Report performance พร้อมคำแนะนำเพิ่มเติม

Planning + ทำ Content และ Artwork (8 Content)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และจุดประสงค์ ของแบรนด์ - วางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสาร และ Communication plan - ทำ Content strategy และ Content planning - เขียน Content และ ทำภาพ Artwork (8 Content) - สรุป Report performance พร้อมคำแนะนำเพิ่มเติม

ฟรีแลนซ์
Shairat

ทำงานในสายงาน Digital Marketing ให้กับบริษัท Agency และบริษัทจัดหางาน Recruitment ประสบการณ์ดูแลลูกค้าทั้งการวางแผนกลยุทธ์การตลาด และการทำ Content ยิง Ads หา leads รายชื่อลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย ทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร Digital Strategic Plan ,Content Planning ,Media Plan , Ad Optimization

11/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน