รับทำเว็บไซต์เขียนด้วย DJANGO PYTHON HTML CSS RESPONSIVEWEB

ตัวอย่างชิ้นงานเขียนด้วย DJANGO PYTHON HTML CSS RESPONSIVEWEB มีระบบหลังร้านเพื่อง่ายต่อการปรับเปลี่ยนข้อมูล มีระบบสั่งอาหารออนไลน์ สงออเดอร์ไปยังมือถือเมื่อมีการสั่งอาหาร ออกแบบแบรนเนอร์ต่างๆ ..

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำเว็บไซต์เขียนด้วย DJANGO PYTHON HTML CSS RESPONSIVEWEB

  • 1. คุยรายละเอียดและความต้องการของงานทั้งหมด
  • 2. ประเมินงาน รวมถึงการประเมินราคา
แพ็กเกจ
เว็บขนาดเล็ก
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

เขียนด้วยภาษา PYTHON, HTML, JAVASCRIPT, CSS, DJANGO, BOOTSTRAP - รองรับเว็บแอพพลิเคชั่น - ไม่มีระบบหลังบ้าน - ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับเนื้องาน เหมาะสำหรับ : นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ นำเสนอผลงาน ร้านอาหาร แฟรนไชน์

เว็บขนาดกลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

เขียนด้วยภาษา PYTHON, HTML, JAVASCRIPT, CSS, DJANGO, BOOTSTRAP - รองรับเว็บแอพพลิเคชั่น - มีระบบหลังบ้าน - ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับเนื้องาน เหมาะสำหรับ :นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ นำเสนอผลงาน ร้านอาหาร แฟรนไชน์

เว็บไซต์ขนาดใหญ่
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

เขียนด้วยภาษา PYTHON, HTML, JAVASCRIPT, CSS, DJANGO, BOOTSTRAP - รองรับเว็บแอพพลิเคชั่น - มีระบบหลังบ้าน - มีระบบแจ้งเตือน - ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับเนื้องาน เหมาะสำหรับ :นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ นำเสนอผลงาน ร้านอาหาร แฟรนไชน์

ฟรีแลนซ์
CHAKKRAPONG

มีความถนัดในด้านการเขียนเว็บไซต์ด้วยประสบการณ์ในการทำงานฟรีแลนช์ 5 ปี ความชำนาญและประสบการณ์ที่ผ่านมา โฟโต้ช้อป เขียนเว็บแบคเอ็นด้วยภาษาไพธอน ซีเอสเอส เอชทีเอ็มเอล

11/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
12 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน