Nodejs JavaScript PHP รับเขียนหรือแก้ใข งานตามความต้องการ

รับพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Nodejs JavaScript PHP HTML CSS database พัฒนาทั้งระบบหรือเฉพาะจุดปรับแต่งเพิ่มเติมตามความต้องการของคุณลูกค้า รับแก้เว็บไซต์จาก source code ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ รับเขียน script ตามความต้องการของลูกค้า หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Nodejs JavaScript PHP รับเขียนหรือแก้ใข งานตามความต้องการ

  • 1. รับและสรุปความต้องการของลูกค้า
  • 2. ประเมินเวลาและค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

*เว็บไซต์ *source code โปรแกรม *โดเมนเนมและโฮส * แก้ไขหลังจากส่งมอบครั้งละ1000 หรือตามขอบเขตงาน

ฟรีแลนซ์
Log

programmer web developer php sql javascript css ออกแบบ แก้ไข ระบบ

01/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน