รับพิมพ์งาน ไทย-อังกฤษ

รับพ์งาน ไทย-อังกฤษ ทั้งข้อมูลทั่วไป เอกสารประกอบการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกหัด และข้อสอบ จากเอกสาร และลายมือ รองรับการพิมพ์ สัญลักษณ์ สูตร ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน ไทย-อังกฤษ

  • 1. ผู้ว่าจ้างชี้แจงรายละเอียดที่ต้องการ รวมถึงไฟล์งาน เพื่อประเมินราคาและระยะเวลาในการทำงานของฟรีแลนซ์
  • 2. ผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างเข้าสู่ระบบ
แพ็กเกจ
งานพิมพ์ตามไฟล์ที่ลูกค้าส่งให้ โดยไม่ต้องเรียบเรียงใหม่- คีย์ข้อมูลธรรมดา อาจเป็นจากลายมือที่อ่านได้
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลูกค้าจะได้รับลิงก์ หรือไฟล์งานรูปแบบ .docx จาก word และรูปแบบไฟล์ .pdf หรือไฟล์จาก excel ร่วมด้วยหากต้องใช้ร่วม มีราคาเดียวนะคะ งานพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ทั้งแบบธรรมดาและใส่สูตร สัญลักษณ์ ) พร้อมจัดหน้า คิดราคาตามหน้า A4 หรือ Legal ไม่เกิน 20 หน้า 250 บาท หน้าต่อมา คิดเพิ่มหน้าละ 10 บาท ไม่เกิน 100 หน้าใช้เวลาในการพิมพ์ 1 - 2 วัน หากต้องการด่วน สามารถแจ้งและตกลงกันได้ค่ะ จะรีบทำให้ และไม่คิดราคาเพิ่มค่ะ

งานทำเอกสารที่ต้องมีการเรียบเรียง EX. เอกสารประกอบการสอน (ทั้งแบบไม่ใส่และใส่อ้างอิงในเนื้อหา) แผนการจัดการเรียนรู้
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

*** รับทำกรณีที่มีไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องสนับสนุน** จะได้รับลิงก์ หรือไฟล์งานรูปแบบที่ต้องการ เช่น .docx .pdf .pptx .xlsx เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัย 1. บทละ 1,000 บาท (เนื้อหา + คำถาม) 2. ส่วนหน้าและส่วนหลังรวม 500 บาท อนุบาล - มัธยมปลาย 1. บทละ 700 บาท (เนื้อหา + คำถาม) 2. ส่วนหน้าและส่วนหลังรวม 300 บาท แผนการจัดการเรียนรู้ (อนุบาล-มัธยม) - คาบเดี่ยว แผนละ 500 บาท ต้องการสไลด์ +300 บาท - คาบคู่ แผนละ 700 บาท ต้องการสไลด์ +500 บาท *ใช้เวลาทำงาน 5-30 วัน หรือแล้วแต่ตกลง

ฟรีแลนซ์
Budsaya

จบการศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความถนัดในการใช้ภาษาไทย และสามารถพิมพ์งานไทย อังกฤษ สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ สัญลักษณ์และสูตรทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

02/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
23 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน