specialist

ผลิต website สำเร็จรูป wordpress

Re-Design : ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมดให้จำนวน 5-10 หน้าเพจ/เมนู • SEO : คียเวิร์ดสินค้าเบี้องต้น ✔ Set-up SEO : แบบพื้นฐานให้ ✔ Set-up Security : เว็บไซต์มีความปลอดภัยสูง ✔ Set-up Speed : เว็บไซต์โหลดได้รวดเร็ว • Responsive Design : รองรับการแสดงผลทุกระบบ • Google site kit ติดตั้ง dashboard สำหรับ Analytic Mobile, iPad, Tablet ( Responsive Design ) วางแผน keyword + เขียน content 10 หน้า พร้อม artwork

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ผลิต website สำเร็จรูป wordpress

  • 1. รับทราบความต้องการของลูกค้าทั้งหมด
  • 2. เสนอการจัดการที่เหมาะสมให้ลูกค้า และให้ลูกค้าตอบรับ
แพ็กเกจ
ผลิต website สำเร็จรูป wordpress Re-Design
ระยะเวลาในการทำงาน 25 วัน

• Re-Design : ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมดให้จำนวน 5-10 หน้าเพจ/เมนู • SEO : คียเวิร์ดสินค้าเบี้องต้น ✔ Set-up SEO : แบบพื้นฐานให้ ✔ Set-up Security : เว็บไซต์มีความปลอดภัยสูง ✔ Set-up Speed : เว็บไซต์โหลดได้รวดเร็ว • Responsive Design : รองรับการแสดงผลทุกระบบ • Google site kit ติดตั้ง dashboard สำหรับ Analytic Mobile, iPad, Tablet ( Responsive Design ) วางแผน keyword + เขียน content 10 หน้า พร้อม artwork

ผลิต website สำเร็จรูป wordpress
ระยะเวลาในการทำงาน 25 วัน

แพ็กเกจที่ 1 และ วางแผน keyword + เขียน content 15 หน้า พร้อม artwork และ แถมฟรี บริการช่วยจดทะเบียนDomain ชื่อเว็บ ติดตั้ง SSL + setup ระบบหลังบ้าน ติดตั้ง Wordpress

สร้างหน้า landing page, sale page
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

วางแผน keyword + เขียน content 5 หน้า พร้อม artwork

ฟรีแลนซ์
Nawachat

นักพัฒนาโปรแกรมด้าน Mobile App Ios-Android ด้วย React-Native รวมถึงWeb Application (.net.netCore,ReactJS,Java SE,Spring) และเชี่ยวชาญการใช้งานดูแลรักษาApp Service ละ VPS บนระบบคลาว์ด Azure - Google - AWS - Digital Ocean - Plesk WebHosting . CMS เช่น Wordpress สามารถให้คำปรึกษา และช่วยเหลือได้

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน