รับแปลบทความภาษาอังกฤษทั่วไป หรือเกี่ยวข้องกับการแพทย์

รับงานแปลบทความภาษาอังกฤษทั่วไป บทความหรืองานเขียนทางเทคนิคเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จบแพทยศาสตร์บัณฑิต) มีความสนใจด้านปรัชญาและการเมืองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะปรัชญาแนววิพากษ์และจิตวิเคราะห์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลบทความภาษาอังกฤษทั่วไป หรือเกี่ยวข้องกับการแพทย์

  • 1. ติดต่อสอบถามรายละเอียด พร้อมแนบเอกสารต้นฉบับ
  • 2. ผู้แปลเสนอราคา และเวลาการทำงาน เพื่อการตกลงร่วมกัน
แพ็กเกจ
แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นไทย [EN -> TH]
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บทความที่รับแปล =========== - บทความภาษาอังกฤษทั่วไป - บทความ/งานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์ - บทความหรืองานวิจัยด้านการเมือง ปรัชญา และจิตวิทยา (โดยเฉพาะด้านจิตวิเคราะห์) - ไฟล์งานแปลเป็นไฟล์ pdf - ราคาเริ่มต้น 250-500 บาท หมายเหตุ ====== ลูกค้าสามารถแก้งานได้ 3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Pathompong

นักแปลอิสระ จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต สามารถแปลบทความภาษาอังกฤษทั่วไป บทความหรืองานเขียนทางเทคนิคเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ มีความสนใจด้านปรัชญาและการเมืองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะปรัชญาแนววิพากษ์และจิตวิเคราะห์

09/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
7 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน