รับแปล Thai>>English & English>>Thai

🏀แปลด้วยความสามารถของผู้แปลเอง ไม่ใช้เครื่องมือแปลอื่นๆใดๆทั้งสิ้น 🏀งานขึ้นอยู่กับความยากง่าย แต่หากงานมีความยากง่าย สามารถตกลงราคากันได้ 🏀เลือกใช้ภาษาที่ผู้อ่านสามารถอ่นเข้าใจได้ 🏀แปลงานทั่วไปขั้นต่ำ 250 บาท 🏀แปลงานด้านเฉพาะทาง -resume -เอกสารสมัครงาน -วิทยาศาสตร์ -วิศวกรรม -บริหารและการตลาด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปล Thai>>English & English>>Thai

  • 1. กรุณาส่งไฟล์มาให้ผู้แปลก่อนเพื่อประเมิณราคา
  • 2. ดมื่อตีราคาเสร็จแล้ว จะเสนอราคาแจ้งวันทำงานให้กับผู้จ้าง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

หากจ้างแปลเพียง 1 หน้าราคาขั้นต่ำคือ 250 บาท แต่หากงานแปลมีปริมาณมากหรือมีความยากขึ้นหรือมีจำนวนหน้าเพิ่มขึ้น โดยลูกค้าสามารถส่งงานเพื่อมาประเมิณราคาก่อนพิจารณาได้ และงานแปลจะดำเนินการเมื่อได้รับการยืนยันจากลูกค้าเท่านั้น **สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง **

ฟรีแลนซ์
fourth

นักแปลอิสระ ถนัดทางด้านภาษาอังกฤษ และการแปลเอกสาร ถาษา บทความต่างๆ ผมเป็นคนที่มีความตั้งใจที่สูง ได้รับงานมอบหมายมาต้องทำให้สำเร็จให้ได้ ผลงาน เช่น คะแนนสอบ CU-TEP 77คะแนน

08/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน