Online Banner,Ads,

แบนเนอร์ (Banner) รูปแบบหนึ่งของการโฆษณาที่แสดงหลากหลายทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์ ซึ่งก็คือการวางภาพโฆษณา จุดประสงค์ของการทำแบนเนอร์นี้เพื่อดึงดูดและน่าสนใจ โดยแบนเนอร์สร้างขึ้นจากไฟล์รูปภาพทั่วไป เช่น GIF, JPEG, PNG และอาจมีการใช้ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือวิดีโอมาผสมผสานเพื่อนำเสนอให้เกิดความโดดเด่นมากที่สุด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Online Banner,Ads,

  • 1. รับบรีฟและคอนเซ็ปท์ พร้อมส่งรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการประกอบงาน (ถ้ามี)
  • 2. ส่งงานครั้งที่ 1 (เเก้ไขหรือปรับชิ้นงาน)
แพ็กเกจ
Starter Kits
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1 Artwork ไฟล์ pdf. (For Print) , jpg, (High Resolution) ปรับหรือเเก้ไข 2 ครั้ง

Master Kits
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

5 Artworks ไฟล์ pdf. (For Print) , jpg, (High Resolution) ปรับหรือเเก้ไข 2 ครั้ง

Advance Kits
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

10 Artworks ไฟล์ pdf. (For Print) , jpg, (High Resolution) ปรับหรือเเก้ไข 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Raffi

ประสบการณ์ในงานออกแบบ - Corporate Branding - Logo Design - Illustration - Posters Banner, Online Ads.

09/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน