ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง

รับออกแบบบ้าน พร้อมทำแบบขออนุญาต สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.แบบขออนุญาต A3 จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย - ผังพื้น - ผังหลังคา - รูปด้าน 3-4 ด้าน - รูปตัด​ 2รูป - รายละเอียดเพิ่มเติมตามความ จําเป็น 2. ภาพ perspective อย่างน้อย 3 รูปสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 1 ชุด 3. สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 1 ชุด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง

  • 1. 1.รับข้อมูล วัตถุประสงค์ และความต้องการของลูกค้า ข้อมูลที่จําเป็นต่อการออกแบบ
  • 2. 2.ประเมิณระยะพื้นที่หน้างาน (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
แพ็กเกจ
บ้านหรืออาคาร ขนาด ไม่เกิน 100 ตร.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

หลังจากแบบอนุมัติจากลูกค้าแล้ว ผู้รับจ้าง จัดทําแบบก่อสร้าง ประกอบด้วย 1. ผังพื้น 2. ผังหลังคา 3. รูปด้าน 3-4​ รูป 4. รูปตัด 2​ ​รูป​ 5. รายละเอียดเพิ่มเติมตามความ จําเป็น ผู้รับจ้างส่งมอบเอกสาร แก่ลูกค้า โดยมอบเป็นแบบ A3 จํานวน 2 ชุด

บ้านหรืออาคาร ขนาด 100 ตร.ม. ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 200 ตร.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 75 วัน

หลังจากแบบอนุมัติจากลูกค้าแล้ว ผู้รับจ้าง จัดทําแบบก่อสร้าง ประกอบด้วย 1. ผังพื้น 2. ผังหลังคา 3. รูปด้าน 3-4 รูป 4. รูปตัด 2​ รูป 5. รายละเอียดเพิ่มเติมตามความ จําเป็น ผู้รับจ้างส่งมอบเอกสาร แก่ลูกค้า โดยมอบเป็นแบบ A3 จํานวน 2 ชุด

ฟรีแลนซ์
Thitapa

วุฒิการศึกษา​: ปริญญาตรี​ สถาปัตยกรรมศาสตร์แลกะการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​ เป็นสถาปนิกระดับ​ ภาคี ประสบการณ์การทำงาน : site architect โครงการ Rose wood Phuket

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน