DUCOOLNY Design & Service

รับออกแบบโลโก้ สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ DUCOOLNY Design & Service

  • 1. สอบถามความต้องการทำความเข้าใจเเละสรุปเงื่อนไขในการออกแบบ
  • 2. ส่งแบบโลโก้ ดราฟ 1 ทั้งหมด 3 แนวทาง เเละฟังคอมเม้นพร้อมเลือก 1 แบบเพื่อไปพัฒนาแบบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เริ่มบรีฟงานถามความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับ โลโก้ ที่ต้องการออกแบบ - ทำความเข้าใจกับข้อมูลทั้งหมด - กำหนดแนวทางการออกแบบทั้งหมด 3แนวทาง - หลังจากคุยรายละเอียดงาน - ส่งแบบให้พิจารณาภายใน 3 วัน - สามารถปรับแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง - ไฟล์ที่จะได้รับเป็น (.JPG .PNG .TIFF), ขนาด 300x300 cm. DPI 300 - ลูกค้าจะได้รับไฟล์ งานต้นฉบับ และไฟล์ภาพ JPG

ฟรีแลนซ์
วริทธิ์

กำลังศึกษาอยู่ที่คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ ที่ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถทำงานได้หลากหลายออกแบบรูปแบบตามความรู้ที่ได้เรียนมามีประสบการณ์การทำงานจริงมาบ้างกับลูกค้าเคยออกแบบโปสเตอร์ให้กรรม MC THAMMASAT และออกแบบโปสเตอร์และเสื้อให้กับ คณะพยาบาล ABAC แต่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ทำเสื้อจริงๆเนื่องจากปัญหาภายในและระหว่างเรียนก็ได้ฝึกใช้ทักษะอยู่ตลอดเวลาและพัฒนาตัวเองสม่ำเสมอ มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน ตรงต่อเวลา ระหว่างเรียนก็มีคะแนนดีเสมอ เช่น Photoshop - ไดคัทพื้นหลัง จัดหน้ากระดาษทำพรีเซ้น จัดเพลทต่างๆเช่น เมนูอาหาร ใบปลิว สินค้า ทำโปสเตอร์ ตามบรีฟหรือ ออกแบบใหม่ ตามความต้องการของลูกค้า illustrator - ดราฟงาน วาดการตูนย์ วาดภาพเหมือน(ในสไตล์ของเราเอง) ออกแบบโลโก้ ฉลาก ต่างๆ

12/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน