📋 งานแปลภาษาเขมร (ภาษาเขมร - ภาษาไทย)

💜 รับงานแปลเอกสารราชการ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้าน / สูติบัตร / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบมรณบัตร / หนังสือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 💜 รับแปลเอกสารสำหรับสมัครงาน ได้แก่ ใบสมัครงาน / ปริญญาบัตร / ใบประมวลผลการศึกษา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 📋 งานแปลภาษาเขมร (ภาษาเขมร - ภาษาไทย)

  • 1. 💙 ติดต่อรับงานจากคุณลูกค้า สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นหลัก
  • 2. 💙 สอบถามและทำข้อตกลงเรื่องรายละเอียดของงาน (ความยาว - จำนวนหน้า - วันส่งงานให้คุณลูกค้า) และประเมินราคา
แพ็กเกจ
งานแปลจำนวน 1 - 3 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

🤎 ราคาหน้าละ 275 บาท 🧡 ราคางานแปลขนาด A4 จำนวน 1 หน้า = 275 บาท 🧡 ราคางานแปลขนาด A4 จำนวน 2 หน้า = 550 บาท 🧡 ราคางานแปลขนาด A4 จำนวน 3 หน้า = 825 บาท

งานแปลจำนวน 4 - 6 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

🤎 ราคาหน้าละ 265 บาท 🧡ราคางานแปลขนาด A4 จำนวน 4 หน้า = 1,060 บาท 🧡 ราคางานแปลขนาด A4 จำนวน 5 หน้า = 1,325 บาท 🧡 ราคางานแปลขนาด A4 จำนวน 6 หน้า = 1,590 บาท

งานแปลจำนวน 7 - 10 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

🤎 ราคาหน้าละ 255 บาท 🧡ราคางานแปลขนาด A4 จำนวน 7 หน้า = 1,785 บาท 🧡 ราคางานแปลขนาด A4 จำนวน 8 หน้า = 2,040 บาท 🧡 ราคางานแปลขนาด A4 จำนวน 9 หน้า = 2,295 บาท 🧡 ราคางานแปลขนาด A4 จำนวน 10 หน้า = 2,550 บาท

ฟรีแลนซ์
Woranuch

🧡 สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาววรนุช ขาวเกตุ (ฟอง) เรียนจบภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 💙 ปัจจุบันทำงานประจำเป็นนักพิสูจน์อักษร โรงเรียนกวดวิชา 152 Zero to Hero ค่ะ

06/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน