รับพิสูจน์อักษร "ภาษาไทย" พร้อมปรับและเกลาภาษา

🧲 รับพิสูจน์อักษร Caption Post / Video Caption / Carousel Ads / Photo Album / Photo Caption 🧲 รับพิสูจน์อักษร "ภาษาไทย" พร้อมปรับและเกลาภาษา ทั้งรูปแบบบทความ / บทความวิจัย / รายงาน / โครงงาน / วิทยานิพนธ์ / บทสัมภาษณ์ / แบบเรียน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษร "ภาษาไทย" พร้อมปรับและเกลาภาษา

  • 1. 💖 พูดคุยกับลูกค้าเพื่อดูจำนวนหน้าของงาน และประเมินราคาผ่านเว็บไซต์
  • 2. 💖 หากลูกค้าสนใจให้ดำเนินการชำระเงิน
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษรสื่อโฆษณา เหมาจ่าย ประเมินราคาหน้างาน (ขั้นต่ำ 300 / 1 งาน)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

💖 ไฟล์ .png และ .pdf ของงานฉบับที่ผ่านการพิสูจน์อักษรแล้ว 💖ไฟล์ .pdf แสดงขั้นตอนการแก้ไข

พิสูจน์อักษรงานเอกสารจำนวนไม่เกิน 50 หน้า คิดหน้าละ 12 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

💖 ไฟล์ .doc หรือ .png และ .pdf ของงานฉบับที่ผ่านการพิสูจน์อักษรแล้ว 💖ไฟล์ .pdf แสดงขั้นตอนการแก้ไข

พิสูจน์อักษรงานเอกสาร 50 หน้าขึ้นไป เหมาจ่าย ประเมินราคาหน้างาน (ขั้นต่ำ 500)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

💖 ไฟล์ .doc หรือ .png และ .pdf ของงานฉบับที่ผ่านการพิสูจน์อักษรแล้ว 💖ไฟล์ .pdf แสดงขั้นตอนการแก้ไข

ฟรีแลนซ์
Woranuch

🧡 สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาววรนุช ขาวเกตุ (ฟอง) เรียนจบภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 💙 ปัจจุบันทำงานประจำเป็นนักพิสูจน์อักษร โรงเรียนกวดวิชา 152 Zero to Hero ค่ะ

06/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน