รับทำ PowerPoint นำเสนอแผนงาน

รับทำ PowerPoint สำหรับ - แผนงานทั่วไป งานนำเสนอในบริษัท งานนำเสนอแผน Business Plan Marketing plan, Event Plan, Marketing Analysis - งานนำเสนอสำหรับSME, นำเสนอแบรนด์ หรือสินค้า - งานนักเรียนนักศึกษาส่งอาจารย์ - สามารถทำได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถแจ้งก่อนได้ค่ะ ว่าต้องการงานแนวไหน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าค่ะ ระยะเวลางาน สามารถแจ้งได้ตามความเหมาะสมของงานค่ะ งานทั่วไปใช้เวลา 1-2 วัน โดยประมาณค่ะ อัตราค่าบริการ จำนวนงาน 1-10 สไลด์ ราคา 600 บาท จำนวนงาน 11-20 สไลด์ ราคา 800 บาท เกินกว่า 20 สไลด์ ขึ้นไป คิดเพิ่ม 150 บาท ต่อทุกๆ 10 สไลด์ งานภาษาอังกฤษ คิดเพิ่มงานละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้รับงานต้องแปลให้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ PowerPoint นำเสนอแผนงาน

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดและประเภทของงาน อาทิ หัวข้อ, ข้อมูลรายละเอียดการนำเสนอ, กลุ่มเป้าหมายที่จะนำเสนอแผนงาน, ความเร่งด่วนของงาน, ความพร้อมของข้อมูลที่จัดส่งให้, ตัวอย่าง หรือรูปแบบดีไซน์ที่ต้องการ
  • 2. เจรจาต่อรองแนวทางการทำงาน เพื่อความเหมาะสม และความสบายใจของลูกค้าและผู้รับงาน
แพ็กเกจ
Small Pack
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

จำนวน 1-10 สไลด์ แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง หากงานเป็นภาษาอังกฤษ คิดเพิ่ม 500 บาท (ที่ผู้รับงานเป็นคนแปลให้) ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ .pptx และ PDF

Medium Pack
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

จำนวน 11-20 สไลด์ แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง หากงานเป็นภาษาอังกฤษ คิดเพิ่ม 500 บาท (ที่ผู้รับงานเป็นคนแปลให้) ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ .pptx และ PDF

Large Pack
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

จำนวน 20 สไลด์ขึ้นไป แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง หากงานเป็นภาษาอังกฤษ คิดเพิ่ม 500 บาท (ที่ผู้รับงานเป็นคนแปลให้) ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ .pptx และ PDF

ฟรีแลนซ์
Panchalee

มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก มากว่า 10 ปี ทำให้มีความมั่นใจในความรู้ ความสามารถในการคำปรึกษา ในด้านการตลาด และค้าปลีก ในระดับ SMEs และ Start up เน้นการตรวจ Brand Health Check วิเคราะห์ธุรกิจ และวางแผนการตลาด เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และรับออกแบบ Presentation ให้ตรงใจ สวยงาม เข้าใจง่าย

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
29 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน