แผนที่ GIS จัดทำข้อมูล GIS วิเคราะห์ข้อมูลด้าน GIS และผลิต Application สำหรับลงพื้นที่เก็บข้อมูล

- ทำแผนที่ - ทำข้อมูล / Digitize ข้อมูลทุกรูปแบบ / บริการข้อมูลทางด้าน GIS / ภาพถ่ายดาวเทียม - วิเคราะห์ข้อมูลทำพื้นที่ศักยภาพ (PSA) / การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อดีต - ปัจจุบัน - คาดการอนาคต - งาน / วิจัยทาง GIS - Application สำหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และ นำข้อมูลที่ได้ให้ทำให้อยู่ในรูปแบบ GIS - Web Site เพื่อแสดงผล - รับงาน GIS / ทุกงานที่เกี่ยวข้องในด้าน GIS

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แผนที่ GIS จัดทำข้อมูล GIS วิเคราะห์ข้อมูลด้าน GIS และผลิต Application สำหรับลงพื้นที่เก็บข้อมูล

  • 1. พูดคุยแจ้งรายละเอียดความต้องการของงาน
  • 2. ตกลงขอบเขตงาน ระยะเวลาในการทำงาน และราคา ชำระเงิน
แพ็กเกจ
งานทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- แผนที่ ตามที่ลูกค้าตอบการ >> ไฟล์ภาพตามที่ตกลงกัน (400 บาท) - ภาพถ่ายดาวเทียมช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการ >> ไฟล์ภาพตามที่ตกลงกัน (500 บาท) - จัดหาข้อมูลต่าง ๆ ทางด้าน GIS ที่ลูกค้าต้องการ >> ได้เป็นไฟล์ .shp (1,000บาท) ******** ราคาเริ่มต้น ********

งานที่ปรึกษา / จัดทำ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- การวิเคราะห์ทางด้าน GIS >> ไฟล์ภาพแผนที่ผลลัพธ์ / ข้อมูล / รายงาน ตามที่ตกลงกันไว้ - ปรึกษา / จัดทำงานที่ได้รับมอบหมาย / Thesis ทางด้าน GIS >> รายงาน, ข้อมูล , แผนที่ ตามที่ตกลงกันไว้ - แผนที่ออนไลน์ >> Link Website เป็นแผนที่ออนไลน์ภายใน Link จะมีข้อมูลทางด้าน GIS ที่ลูกค้าต้องการ - จัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ อาทิเช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน ขอบเขตอาคารบ้านเรือน (ราคาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่) ******** ราคาเริ่มต้น ********

งานพัฒนา
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- Application สำหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยมีพิกัดเข้ามาเกี่ยวข้อง >> Application 1 Application + คู่มือการใช้งาน ******** ราคาเริ่มต้น ********

ฟรีแลนซ์
Dugong

จบปริญญาตรีและกำลังศึกษาปริญญาโททางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) - รับทำงานทางด้าน GIS ทั้งหมด อาทิ แผนที่ การวิเคราะห์พื้นที่ สร้างฐานข้อมูล GIS - ผลิต Application / Web Site ที่มีพิกัดเข้ามาเกี่ยวข้อง - มีทีมพร้อมรับงานในการทำงานที่มีระดับใหญ่

05/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
14 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน