รับว่าความทั่วราชอาณาจักร,ยึดทรัพย์บังคับคดี,ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ฟ้องและต่อสู้คดีแพ่ง คดีอาญา เช่น การกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน การผิดสัญญาต่าง(รับเหมา,จ้างทำของ) พระราชบัญญัติการใช้เช็ค จัดการมรดก ต่อสู้คดีในศาลเยาวชนและครอบครัว สืบทรัพย์บังคับคดี ออกหนังสือทวงถาม ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในศาลและนอกศาล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร,ยึดทรัพย์บังคับคดี,ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

  • 1. ปรึกษาหรือสอบข้อเท็จจริง, เตรียมพยานหลักฐาน, ออกหนังสือทวงถาม
  • 2. ดำเนินคดีในศาล,ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
แพ็กเกจ
ออกหนังสือทวงถาม(โนติส)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ออกหนังสือทวงถาม(โนติส) ไปยัง ลูกหนี้ หรือผู้กระทำละเมิด หากเป็นผลสำเร็จไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

ยื่นคำร้องขอจัดการมรดก(กรณีไม่มีผู้คัดค้าน)
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

ยื่นคำร้องขอจัดการมรดกต่อศาล หากไม่มีผู้คัดค้านหรือทายาททุกคนตกลงยินยอมแล้ว ใช้เวลาดำเนินกระบวนพิจารณาเพียง 1 นัด ส่วนระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนคดีศาลแต่ละศาล

งานฟ้องคดีมโนสาเร่หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยาก(มีสัญญา)
ระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน

ดำเนินคดีจนกว่าศาลจะพิพากษา

ฟรีแลนซ์
รัชชานนท์

เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเราจะทำอย่างเต็มที่ ไม่ยอมให้ใครถูกเอาเปรียบอย่างแน่นอน

02/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
38 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน