รับทำงานexcelทุกประเภท&วิชาstat | สร้างตารางข้อมูล สร้างกราฟ ใส่สูตรต่างๆ

รับทำงานเกี่ยวกับ Microsoft Excel ได้แก่ การสร้างกราฟ จากข้อมูลที่มีอยู่, การคีย์ข้อมูลต่างๆ, การทำตาราง, การสรุปข้อมูล, สร้างสูตรคำนวณ ฯลฯ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำงานexcelทุกประเภท&วิชาstat | สร้างตารางข้อมูล สร้างกราฟ ใส่สูตรต่างๆ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงาน ทั้งความเยอะน้อยของข้อมูล, ระยะเวลาที่ต้องการ เป็นต้น
  • 2. ฟรีแลนซ์จะประเมินราคาและเสนอราคาให้ลูกค้าก่อนค่ะ ขั้นตอนนี้สามารถเจรจาต่อรองได้
แพ็กเกจ
size S
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ทำตาราง หรือกราฟ 1-5 กราฟ/ตาราง หรือสร้างสูตรขั้นต้นไม่เกิน 3 สูตร - ไฟล์ที่จะได้รับ: ไฟล์ต้นฉบับ, .pdf, .xlxs

size M
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ทำตาราง หรือกราฟ > 5 กราฟ/ตาราง หรือสร้างสูตร > 3 สูตร - ไฟล์ที่จะได้รับ: ไฟล์ต้นฉบับ, .pdf, .xlxs

size L
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- สร้างแบบฟอร์มต่างๆ ตามแบบต้นฉบับ - ไฟล์ที่จะได้รับ: ไฟล์ต้นฉบับ, .pdf, .xlxs

ฟรีแลนซ์
Kannipa

🌈 มีประสบการณ์มากมายในการทำ presentation นำเสนองานตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา-ปริญญาตรี 🌈 มีพื้นฐานการเขียน essay ภาษาอังกฤษและการแปลภาษา TH/ENG หรือ ENG/TH 🌈 ปัจจุบันเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน