รับทำแบบสอบถามออนไลน์(google form)

ทำแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ google form ในการออกแบบแบบสอบถามตามความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำแบบสอบถามออนไลน์(google form)

  • 1. 1.สอบถามรายละเอียดความต้องการในการทำแบบสอบถามของลูกค้า
  • 2. 2.จัดทำแบบสอบถามตามความต้องการของลูกค้า
แพ็กเกจ
แบบสอบถามออนไลน์(google form)ตามความต้องการของลูกค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์(google form)ตามความต้องการของลูกค้า(ไม่เกิน 20 ข้อ)

ฟรีแลนซ์
จักรี

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และรับออกแบบแบบสอบถามออนไลน์(Google Form)

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน