ESP32/ESP8266 IoT

เขียนโปรแกรมควบคุม ESP32/ESP8266 ให้สามารถส่งข้อมูลออกอินเตอร์เน็ตได้ เช่น Blynk ซึ่งเป็นแดชบอร์ดดูข้อมูลเซนเซอร์ต่างๆ หรือ สามารถเก็บข้อมูลไปเก็บยัง Google Sheet ได้ไว้เป็น Data logger และอื่นๆตามตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ESP32/ESP8266 IoT

  • 1. คุยรายละเอียดของงานและขอบเขตงาน
  • 2. ตกลงราคาและระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รับเขียนเฉพาะงานซอฟแวร์เท่านั้น สิ่งที่ท่านจะได้รับคือ ไฟล์โปรแกรม .ino หรือ .txt หรือไฟล์ไลบรารี่เพิ่มเติมสามารถส่งเป็นไฟล์ .zip ได้

ฟรีแลนซ์
Natthakorn

เป็นนักศึกษาต้องการหางานพิเศษทำ สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมArduino ,ESP32/ESP8266 ได้

10/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน