แปลภาษาจาก TH/EN และ EN/TH

บริการแปลภาษาจาก TH - EN และ EN - TH ตามหลักการ ACL (Accuracy, Clarity, Naturalness) อาทิ - รายงานประจำปี - รายงานความยั่งยืน - รายงานการตรวจสอบ - เอกสารธุรกิจทั่วไป - Text สำหรับลงในเว็บไซต์ - บทคัดย่อ งานวิจัย - และเอกสารอื่นๆ ตามแต่ตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษาจาก TH/EN และ EN/TH

  • 1. ลูกค้าติดต่อและส่งต้นฉบับมาเพื่อประเมินราคา (PDF, Word, PPT)
  • 2. ผู้แปลอ่านและประเมินราคา
แพ็กเกจ
Pacakge
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปล 1-2 หน้า โดยมี Word Count 400 คำต่อหน้า พร้อมบริการตรวจการสะกดคำ ตรวจชื่อเฉพาะต่างๆ

Economy Pacakge
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

แปล 3-5 หน้า โดยมี Word Count 400 คำต่อหน้า พร้อมบริการตรวจการสะกดคำ ตรวจชื่อเฉพาะต่างๆ

Premium Pacakge
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แปล 6 หน้าขึ้นไปโดยมี Word Count 400 คำต่อหน้า พร้อมบริการตรวจการสะกดคำ ตรวจชื่อเฉพาะต่างๆ

ฟรีแลนซ์
Washirawut

นักแปล/ล่ามฉับพลัน EN/TH และ TH/EN - การศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เกรดเฉลี่ย 3.71) - ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกรดเฉลี่ย 3.80) ปัจจุบันเป็นนักแปล ล่าม และ นักเขียนบทความเกี่ยวกับธุรกิจและความยั่งยืนเต็มเวลาของสถาบันทางการเงินแห่งหนึ่งมาเป็นเวลา 7 ปี

08/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน