แปลภาษา อังกฤษ - ไทย / ไทย - อังกฤษ

สามารถแปลได้ทั้งอังกฤษ - ไทย และ ไทย - อังกฤษ ระดับความเชี่ยวชาญภาษา TOEIC 865 @11 Jul 2022 ประวัติการทำงานเป็นนักวิเทศสัมพันธ์และแปลภาษาเอกสารต่างๆ ที่ ThaiPBS, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์, MDPI (a publisher of scientific journals) งานที่เคยทำ ได้แก่ งานวิจัย เปเปอร์ บทความ วารสารทางวิชาการ บทความ เอกสารทั่วไป สื่อการสอน ตรวจแก้ภาษาไทยและอังกฤษ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษา อังกฤษ - ไทย / ไทย - อังกฤษ

  • 1. ลูกค้าแจกแจงรายละเอียดงานที่ต้องการแปลพร้อมส่งเอสการมาให้ประเมิน (สามารถระบุ รูปแบบภาษาที่ต้องการให้ใช้, กลุ่มเป้าหมาย, ฯลฯ ได้ตามต้องการ)
  • 2. ตกลงราคาและวันเวลาในการส่งมอบงาน พร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา
แพ็กเกจ
แปลเอกสารทั่วไป บทคัดย่อ บทความ เอกสารสมัครงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แปลเอกสารทั่วไป บทคัดย่อ บทความ เอกสารสมัครงาน *ราคาจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน เริ่มต้น 250 บาท General, Document, Translation Abstract *Price will depend on the job description, start at 250 baht

งานแปลแบบเหมาจ่าย งานวิจัย บทความ คู่มือ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานแปลแบบเหมาจ่าย งานวิจัย บทความ คู่มือ และอื่นๆ *ราคาจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน เริ่มต้น 500 บาท Lump Sum Task, Research Papers, Articles, Manuals, etc. *Price will depend on the job description, starting at 500 baht.

แปลเว็บไซต์ หรืองานที่ต้องใช้ความละเอียด
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แปลเว็บไซต์ หรืองานที่ต้องใช้ความละเอียด *ราคาจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน เริ่มต้น 1,000 บาท Website Translation or Required Precision Task *Price will depend on the job description, starting at 1,000 baht.

ฟรีแลนซ์
Thanarak

มีประสบการณ์แปลภาษาอังกฤษ - ไทย และไทย - อังกฤษ เช่น บทความวิจัย ประกาศ เว็บไซต์ อีเมล บทความทั่วไป เป็นต้น รับรองความตรงต่อเวลาและคุณภาพของงาน

03/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
25 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน