รับแปลเอกสารภาษาไทย-ญี่ปุ่น-ไทย

สามารถแปลเอกสารด้านกฎหมาย สัญญา นิติกรรมต่างๆ เอกสาราชการ บัญชี เครื่องจักรโรงงาน และบทความต่างๆได้ เนื่องจากมีประสบการณ์แปลสายนี้เป็นเวลาหลายปีแล้ว และมีความรู้ความเข้าใจศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายเป็นอย่างดีคะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสารภาษาไทย-ญี่ปุ่น-ไทย

  • 1. รับเนื้อหางานเพื่อประเมินราคา
  • 2. ตกลงราคาและกำหนดวันส่งมอบงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาเริ่มต้น 300 บาทต่อหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหา ปริมาณงาน และความเร่งด่วนของงาน ลูกค้าจะได้รับงานแปลเป็นword file

ฟรีแลนซ์
saowalak

สวัสดีคะ ชื่อเฟิร์นคะ มีความเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น และปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ถนัดแปลเอกสารโดยเฉพาะเอกสารด้านกฎหมาย สัญญา เอกสารราชการและบัญชี รวมทั้งเอกสารคู่มือเครื่องจักรในโรงงาน

06/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน