จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ (e-Registration)

บริการให้คำปรึกษาและจดทะเบียนบริษัทจำกัด ผ่านระบบ e-Registration --------------------------------------------- ให้คำปรึกษาในขอบเขตดังต่อไปนี้ 1. การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและกรรมการ 2. ชื่อของบริษัท 3. ทุนจดทะเบียน 4. ประเภทกิจการของบริษัท -------------------------------------------- เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม 1. ชื่อบริษัท (อย่างน้อย 3 ชื่อ) 2. สำเนาทะเบียนบ้านบริษัท/ออฟฟิส 3. เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ (ใช้รับรหัส OTP) 4. ที่อยู่อีเมล์ที่ติดต่อได้ 5. แผนที่ (ถ้ามี) หรือ พิกัดตาม Google Map หมายเหตุ ***การจดทะเบียนด้วยระบบ e-Registration ค่าธรรมเนียมราชการลงลดถึง 40% ***ค่าธรรมเนียมราชการและรับรองเอกสารเหลือเพียง 3,600 บาท โดยลูกค้าเป็นผู้โอนชำระค่าธรรมเนียมโดยตรงกับกรมพัฒนาธุรกิจ ***ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าจัดทำตราประทับบริษัท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ (e-Registration)

  • 1. ผู้ถือหุ้นและกรรมการ ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านเวปไซต์ https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
  • 2. ลูกค้าส่งรายละเอียด ข้อมูลการจัดตั้งบริษัท
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 5 วันทำการ (ตามวันและเวลาราชการ) เอกสารที่ลูกค้าจะได้รับมีดังต่อไปนี้ครับ 1. หนังสือรับรองของบริษัท 2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน 3. แบบ บอจ 2 (หนังสือบริคณห์สนธิ) 4. แบบ บอจ 3 5. แบบ บอจ 5 (รายชื่อผู้ถือหุ้น) 6. รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท

ฟรีแลนซ์
Ittipat

จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่บ้านมีธุรกิจเป็นสำนักงานบัญชี

05/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน