บริการดูแลแบรนดิ้งและออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Branding and Package design service)

บริการรับดูแลโปรเจค ดูแลแบรนด์สินค้าออกใหม่และสินค้าที่ต้องการรีแบรนด์ ให้ดูทันสมัยมากขึ้น หรือ ต้องการออกสินค้าเพิ่มจากไลน์ผลิตจากเดิม ตั้งแต่วิเคราะห์แบรนด์ ออกแบบโลโก้ (Brand Mark) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ใบปลิว สื่อออนไลน์ ออกแบบบูธ และ ฉากเวที รีทัชภาพและถ่ายภาพสินค้า รายละเอียดราคาเพิ่มเติม 1. หากเป็นงานที่ให้ปรับแก้ไขมาจากที่อื่น รบกวนส่งไฟล์งาน และสามารถต่อรองราคาได้นอกเหนือจากราคาแพ็คเก็ตที่ตั้งไว้ 2. หากมีการปรับเปลี่ยน Concept หรือ ชื่องานจากเดิม ให้คิดเปิดงานใหม่เป็นราคาชิ้นต่องาน หรือ สามารถต่อรองราคาเพิ่มเติมจากค่าบริการเดิมได้ 3. สามารถปรับแก้ไขงานได้จนกว่าจะสรุปงานและส่งมอบงาน โดยอยู่ใน Concept แรกที่สรุปกันไปแล้วก่อนออกแบบและเขียนแบบ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้คิดเปิดงานใหม่เป็นราคาชิ้นต่องาน หรือ สามารถต่อรองราคาเพิ่มเติมจากค่าบริการเดิมได้ 4. หากมีการติดตั้งเพื่อดูหน้างาน จะมีค่าบริการเพิ่มเติมตาม ระยะทางและระยะเวลา จำนวนวันที่ต้องเข้าไปเช็คหน้างาน 5. หากมีการจ้างคนงานเพิ่มเติม หรือให้ทางเราสั่งผลิตสินค้าให้ จะมีค่าบริการเพิ่มเติมแต่ไม่รวมค่าผลิตสินค้า ค่าผลิตสินค้าจะเป็นค่าผลิตตามจริง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการดูแลแบรนดิ้งและออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Branding and Package design service)

  • 1. ส่งข้อมูลเกี่ยวกับงาน ได้แก่ ชื่องาน, ชื่อสินค้า, ประเภทสินค้า, รูปสินค้า, ชื่อผู้ว่าจ้าง(ชื่อบริษัท)และเบอร์ติดต่อกลับ
  • 2. ส่งใบเสนอราคา ให้กับทางลูกค้าพิจารณาและโอนเงินมัดจำตามสัญญาที่ระบุ
แพ็กเกจ
No.001 ออกแบบฉลากและโปสเตอร์ (สิ่งพิมพ์และออนไลน์) 1 แบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. ตราสินค้า ไฟล์ Ai, Psd, Jpeg 2. สื่อโฆษณา หรือ ฉลากบรรจุภัณฑ์ ไฟล์ Ai, Psd, Jpeg อย่างละ 1 แบบ (ระยะเวลาทำงานขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและความพร้อมของข้อมูลจากลูกค้าให้มีความครบถ้วน จะระบุในใบเสนอราคาอีกครั้งหนึ่ง)

No.002 ออกแบบฉลากและโปสเตอร์ (สิ่งพิมพ์และออนไลน์) 3 แบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

1. ตราสินค้า ไฟล์ Ai, Psd, Jpeg 2. สื่อโฆษณา หรือ ฉลากบรรจุภัณฑ์ ไฟล์ Ai, Psd, Jpeg อย่างละ 3 แบบ (ระยะเวลาทำงานขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและความพร้อมของข้อมูลจากลูกค้าให้มีความครบถ้วน จะระบุในใบเสนอราคาอีกครั้งหนึ่ง)

No.003 ออกแบบฉลากและโปสเตอร์ (สิ่งพิมพ์และออนไลน์) 5 แบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 12 วัน

1. ตราสินค้า ไฟล์ Ai, Psd, Jpeg 2. สื่อโฆษณา หรือ ฉลากบรรจุภัณฑ์ ไฟล์ Ai, Psd, Jpeg อย่างละ 5 แบบ (ระยะเวลาทำงานขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและความพร้อมของข้อมูลจากลูกค้าให้มีความครบถ้วน จะระบุในใบเสนอราคาอีกครั้งหนึ่ง)

ฟรีแลนซ์
Sirirat

Branding and Product design services. including Packaging, Graphics, Photography, Home Decoration, Branding (Trademark, Brand Mark (logo), Image on the cover page, Furniture (Table, Chair, Kiosk, etc.), POP (Roll-up, Standy, J-Flag Standy, Pop-up Card , Tent cards, etc.), Merchandise Display.

04/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน