รับแปล รับเขียนบทความทางวิชาการ รายงาน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์

- รับแปลบทความวิชาการ รายงาน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ - รับเขียนบทความวิชาการ รายงาน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ - รับแก้ไขและให้คำปรึกษาแนะนำ Academic Writing - รับเขียนเอกสารสำหรับติดต่อราชการ - ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ และสายสังคมศาสตร์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปล รับเขียนบทความทางวิชาการ รายงาน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ
  • 2. สรุปรายละเอียดงานเพื่อคอนเฟิร์มและทำใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งรูปแบบไฟล์ Word และ PDF

ฟรีแลนซ์
Chitanan

ได้รับทุน กพ ไปศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบัญชีและการเงินที่ประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์ทำงานราชการด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ปัจจุบันทำงานที่ บจ.ฟ้าทอง แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท ซึ่งก่อตั้งมายาวนานกว่า 40 ปี มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี ปิดงบการเงิน และวางแผนภาษีให้กับร้านค้าออนไลน์และ SMEs หลากหลายธุรกิจ

09/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
31 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน