งานเขียนบทความ จะมีการใช้สำนวนภาษาที่น่าติดตาม มีความสร้างสรรค์ในการสร้างบทความให้แปลกใหม่

งานเขียนบทความมีความการใช้สำนวนภาษาแปลกใหม่ น่าสนใจและชวนติดตาม โดยจะคุยรายละเอียดของงานกับลูกค้า แนวทางของบทความเน้นไปตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานเขียนบทความ จะมีการใช้สำนวนภาษาที่น่าติดตาม มีความสร้างสรรค์ในการสร้างบทความให้แปลกใหม่

  • 1. คุยรายละเอียดของงานกับลูกค้า
  • 2. ลงมือทำงานที่ได้รับมอบหมาย
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ได้รับเนื้องานที่ตรงความต้องการของลูกค้าเพราะแนวทางของบทความจะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าตามที่ตกลงก่อนลงมือทำงาน มีการใช้ภาษาน่าติดตามและดึงดูดผู้อ่านให้เข้ามาติดตามบทความ

ฟรีแลนซ์
fahh

เรียนคณะการสื่อสารมวลชน เอกโทรทัศน์ ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 รักและถน้ดในด้านการใช้สำนวนภาษาให้น่าติดตาม สามารถประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ที่มีให้สอดคล้องกับการสื่อสารในรูปแบบตัวหนังสือได้ มีทักษะด้านจินตนาการ ปัจจุบันกำลังแต่งนิยายอิสระและนิยายวัยรุ่น

01/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน