สอนเขียนโปรแกรมภาษา Matlab และ Image processing สอนออนไลน์ผ่าน Zoom

สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย Matlab และ Image processing ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ เรียนผ่าน Zoom สอนครั้งละ 2 ชั่วโมงและจะจัดส่งบันทึกการสอนให้หลักเรียนเสร็จทุกครั้ง สามารถถามผู้สอนผ่านไลน์ได้หากมีคำถาม ผู้เรียนสามารถเรียนพร้อมกันได้ไม่เกิน 3 คน เลือกได้ว่าต้องการให้ สอนการบ้าน สอนทำโปรเจ็ค หรือปรึกษา Thesis

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนเขียนโปรแกรมภาษา Matlab และ Image processing สอนออนไลน์ผ่าน Zoom

  • 1. รับงาน ตกลงเนื้อหาที่จะทำการเรียนอย่างชัดเจนและกำหนดจำนวนชั่วโมงการเรียน
  • 2. นัดหมายเวลาเรียนและทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินพื้นฐานความรู้ และปรับเนื้อหาการเรียนอีกครั้งให้เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน
แพ็กเกจ
สอนการบ้านเขียนโปรแกรม
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

สอนการบ้านเขียนโปรแกรม ชมละ 500 บาท ครั้งละ 2 ชั่วโมง

Image Processing with Matlab
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

การประมวลผลภาพด้วย Matlab เบื้องต้น 6 ชั่วโมง

Advance image processing
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

การประมวลผลภาพด้วย Matlab ระดับสูง 6 ชั่วโมง

ฟรีแลนซ์
สกล

จบระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จบระดับปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

08/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน