แปลงาน เอกสาร บทความ ฯลฯ (ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย)

- รับแปลงาน เอกสาร บทความ หรือบทคัดย่อ และอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า - นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - เริ่มงานทันทีหลังจากคุยรายละเอียดและตกลงราคา หรือตามระยะเวลาที่ตกลงกัน - สามารถแก้ไขงานได้ไม่จำกัดครั้งภายในระยะเวลา 3 วัน เมื่อมีข้อบกพร่องในการทำงาน - ราคาเริ่มต้น 250 บาท/หน้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลงาน เอกสาร บทความ ฯลฯ (ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย)

  • 1. ลูกค้าส่งงานเข้ามาเพื่อประเมินราคาและระยะเวลา
  • 2. ลูกค้าชำระเงินตามที่ตกลงกันไว้
แพ็กเกจ
ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย (ไม่เกิน 10 หน้า (A4))
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- รับแปลงานทุกประเภท - จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (A4) - ถ้าประเมินงาน สามารถแปลต่ำกว่าหน้าละ 250 บาทได้ - ระยะเวลาในการทำงาน 1-2 วัน (หรือตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการหรือตามที่ตกลงกันไว้) - ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง

ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย (10-15 หน้า (A4))
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- รับแปลงานทุกประเภท - จำนวน 10-15 หน้า (A4) - ถ้าประเมินงาน สามารถแปลต่ำกว่าหน้าละ 350 บาทได้ - ระยะเวลาในการทำงาน 2-4 วัน (หรือตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการหรือตามที่ตกลงกันไว้) - ปรับแก้ชิ้นงานได้ 4 ครั้ง

ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย (15 หน้า ขึ้นไป (A4))
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

- รับแปลงานทุกประเภท - จำนวน 15 หน้าขึ้นไป (A4) - ถ้าประเมินงาน สามารถแปลต่ำกว่าหน้าละ 500 บาทได้ - ระยะเวลาในการทำงาน 5-6 วัน (หรือตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการหรือตามที่ตกลงกันไว้) - ปรับแก้ชิ้นงานได้ 5 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Hathaichanok

นิสิตปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลับมหาสารคามต้องการหารายได้เสริมระหว่างเรียน มีความสนใจและความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ มีความสามาถในการใช้ Microsoft Word, PowerPoint และสนใจในการวาดรูป

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน