FACEBOOK ADS / INSTAGRAM ADS ให้คำปรึกษาและรับซื้อ ADS แบบถูกวิธี

ยิงโฆษณาบน FACEBOOK / INSTAGRAM แบบถูกวิธี + LINE OA ทำงานแบบมืออาชีพ ไม่จำเป็นต้องลองผิดถูก ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการทำงาน สิ่งที่คุณจะได้รับ *วิเคราะห์และสร้างกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ *ควบคุมงบประมาณค่าโฆษณาได้ *คำแนะนำการเขียนแคปชั่นและสร้างคอนเทนต์สำหรับขายของ *ยิงโฆษณาตามวัตถุประสงค์ *คำปรึกษาและคำแนะนำตลอดการทำงาน *สอนใช้เครื่องมือ LINE OA สำหรับเริ่มต้นธุรกิจ 1ครั้ง (ผ่าน video conference) ขั้นตอนการทำงาน *รับบรีฟรายละเอียด และวัตถุประสงค์ของการทำโฆษณา *วางแผนและดำเนินการทำโฆษณา *รายงานผลการทำโฆษณา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ FACEBOOK ADS / INSTAGRAM ADS ให้คำปรึกษาและรับซื้อ ADS แบบถูกวิธี

  • 1. *รับบรีฟรายละเอียด และวัตถุประสงค์ของการทำโฆษณา
  • 2. *วางแผนและดำเนินการทำโฆษณา
แพ็กเกจ
ยิงโฆษณาบน FACEBOOK / INSTAGRAM แบบถูกวิธี (1 สัปดาห์)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

*วิเคราะห์และสร้างกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ *ควบคุมงบประมาณค่าโฆษณาได้ *คำแนะนำการเขียนแคปชั่นและสร้างคอนเทนต์สำหรับขายของ *ยิงโฆษณาตามวัตถุประสงค์ *คำปรึกษาและคำแนะนำตลอดการทำงาน สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม *ค่าโฆษณา *รูปหรือวิดีโอสำหรับทำโฆษณา (สามารถปรึกษาให้ไกด์ให้ได้) *แคปชั่นสำหรับทำโฆษณา (สามารถปรึกษาให้ไกด์ให้ได้)

ยิงโฆษณาบน FACEBOOK / INSTAGRAM แบบถูกวิธี + LINE OA (1 เดือน)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

*วิเคราะห์และสร้างกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ *ควบคุมงบประมาณค่าโฆษณาได้ *คำแนะนำการเขียนแคปชั่นและสร้างคอนเทนต์สำหรับขายของ *ยิงโฆษณาตามวัตถุประสงค์ *เป็นที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำตลอดการทำงาน *สอนใช้เครื่องมือ LINE OA สำหรับเริ่มต้นธุรกิจ 1ครั้ง (ผ่าน video conference) สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม *ค่าโฆษณา *รูปหรือวิดีโอสำหรับทำโฆษณา (สามารถปรึกษาให้ไกด์ให้ได้) *แคปชั่นสำหรับทำโฆษณา (สามารถปรึกษาให้ไกด์ให้ได้)

ฟรีแลนซ์
Tanapat

Digital Marketing & Art Director ประสบการณ์ดูแลลูกค้าคลินิกความงามและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รับให้คำปรึกษา , ยิง Ads สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ FACEBOOK ADS , INSTAGRAM ADS , LINE OA , GOOGLE ADS

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน