ประสานงานการขายออนไลน์แบบ Bilingual (English-Thai)

บริการดูแล/ประสานงานการขายออนไลน์แบบ Bilingual - ในช่องทางการขายทาง Facebook page, Instragram, Twitter, Email และ Platform Social Media อื่นๆ และ Telesales 1.โพสต์เนื้อหาโฆษณาสินค้าบน Social media เนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ตอบคำถาม//สอบถามความต้องการ//ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ//ติดตามข้อร้องเรียน เป็นแบบเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้สามารถตอบคำถามทางโทรศัพท์ให้กับลูกค้าต่างชาติได้ เป็นภาษาอังกฤษ 3. ปิดการขาย จัดทำ/ส่ง Pro-forma invoice , รับ Purchasing order ส่งให้ทางผู้ขาย รูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4. ตรวจเช็กเอกสารสัญญาการค้า/ Letter of credit ฉบับภาษาอังกฤษ ทำลิสต์เอกสารส่งออก (ถ้ามี)

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.โพสต์เนื้อหาโฆษณาสินค้าบน Social media เนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ตอบคำถาม//สอบถามความต้องการ//ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ//ติดตามข้อร้องเรียน เป็นแบบเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้สามารถตอบคำถามทางโทรศัพท์ให้กับลูกค้าต่างชาติได้ เป็นภาษาอังกฤษ :อัตราการตอบกลับภายใน 30 นาที 3. ปิดการขาย จัดทำ/ส่ง Pro-forma invoice , รับ Purchasing order ส่งให้ทางผู้ขาย รูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4. ตรวจเช็กเอกสารสัญญาการค้า/ Letter of credit ฉบับภาษาอังกฤษ ทำลิสต์เอกสารส่งออก (ถ้ามี)

ฟรีแลนซ์
Prang

เจ้าหน้าที่แผนกขายต่างประเทศ มีประสบการณ์ด้านการทำงานครบทุกขั้นตอนการขายสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศ ทั้งการขาย ประสานงานโลจิสติกส์ ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก รับประสานงานที่ใช้ภาษาอังกฤษทุกประเภท

01/2016
เป็นสมาชิก
83 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
42 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน