พิมพ์/ จัดหน้า/ งานนำเสนอ/ รวมExcelหลายSheetให้อยู่ในsheetเดียว/ Excelหลายไฟล์ให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน

รวมข้อมูลใน Excel sheet หลายๆ Sheet ให้อยู่ใน sheet เดียวกัน หรือ รวม Excel หลายๆ ไฟล์ (Workbook) ให้อยู่ใน ไฟล์เดียวกัน สำหรับการรวม sheet (Excel จำนวน 1 ไฟล์): Gig1 - สูงสุด 45 sheets = 250 บาท Gig2 - สูงสุด 100 sheets = 450 บาท สำหรับการรวมไฟล์ Excel (Workbook): Gig1 – สูงสุด 45 ไฟล์ = 250 บาท Gig2 - สูงสุด 100 ไฟล์ = 450 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ -ไฟล์ Excel ที่รวมข้อมูลจาก sheet ทั้งหมดในไฟล์ Excel นั้น สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม -ส่งไฟล์ Excel ที่ต้องการรวม sheet -สำหรับการรวม sheet ควรทำ Format ของข้อมูลในทุก sheet ให้เหมือนกัน # รับพิมพ์งาน/ คีย์ข้อมูล/ จัดหน้า รูปเล่ม / งานนำเสนอ # รับทำ # หาข้อมูล รายงาน/ งานวิจัย R2R/ IS

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิมพ์/ จัดหน้า/ งานนำเสนอ/ รวมExcelหลายSheetให้อยู่ในsheetเดียว/ Excelหลายไฟล์ให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงาน
  • 2. ตกลงราคา และกำหนดวันส่งมอบงาน
แพ็กเกจ
รวมข้อมูล - สูงสุด 45 sheets/ 45 workbooks
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Gig1 - สูงสุด 45 sheets (สำหรับ Excel จำนวน 1 ไฟล์ ในการรวม sheet) - สูงสุด 45 ไฟล์ Excel (สำหรับการรวมไฟล์ Excel) สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ -ไฟล์ Excel ที่รวมข้อมูลจาก sheet ทั้งหมดในไฟล์ Excel นั้น

รวมข้อมูล - สูงสุด 100 sheets/ 100 workbooks
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Gig2 - สูงสุด 100 sheets (สำหรับ Excel จำนวน 1 ไฟล์ ในการรวม sheet) - สูงสุด 100 ไฟล์ Excel (สำหรับการรวมไฟล์ Excel) สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ -ไฟล์ Excel ที่รวมข้อมูลจาก sheet ทั้งหมดในไฟล์ Excel นั้น

หาข้อมูล/ทำรายงาน วิเคราะห์ วิจัย/พิมพ์งาน/จัดหน้า/ งานนำเสนอ/ คีย์ข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

#พิมพ์ Word ภาษาไทย 25 หน้า อังกฤษ 20 หน้า =250 บาท มากกว่านั้น 8 บาท/หน้า #Power Point มีข้อมูลใหั 20 หน้า =250 บาท ส่วนเกิน 8 บาท/หน้า -Power Point พร้อมหาข้อมูลให้ เริ่มต้น 300 บาท #คีย์ข้อมูลExcel จัดสูตร กราฟ เริ่มต้น 250 บาท ลูกค้าสามารถส่งต้นฉบับเป็น pdf jpg png docx xlsx pptx #จัดหน้า รูปเล่มรายงาน งานวิจัย R2R IS *50 หน้าแรก =500 บาท มากกว่านั้น10-15 บาท/หน้า ใช้เวลา 1-2วัน *200 หน้าขึ้นไป ใช้เวลา 2-3 วัน #หาข้อมูลและทำรายงาน/วิเคราะห์ วิจัย R2R IS บทที่ 1-5 เรื่มต้น 1.000 บาท

ฟรีแลนซ์
EverydayThinking

Full-Time Freelancer จบการศึกษา วทม.เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มข. มีประสบการณ์งานเอกสาร คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์ เขียนโปรแกรม ในหน่วยงานราชการ12 ปี ชำนาญ Ms-office, Graphic design, Programming, Database and Google Apps Script with G Suite products like Docs, Speed Sheets, Slides, and Forms

01/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน