วางแผนการตลาดและแผนธุรกิจ

Euston Consulting เป็นที่ปรึกษาธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการ ด้านธุรกิจ โดยบริการของเราในฐานะปรึกษาธุรกิจประกอบด้วยการให้คำปรึกษาการรับเขียนแผนธุรกิจและการรับเขียนแผนการตลาดที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม Euston Consulting มีประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้ ☑ บริษัท Startup เพื่อนำไป Pitch กับกลุ่มผู้ลงทุนในต่างประเทศ ☑ บริษัท Startup นำไปใช้ในการประกวด Startup ☑ บริษัทผลิตสินค้า นำไปยื่นขอใบอนุญาตและทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ☑ บริษัทต่างชาติเพื่อยื่นขอ BOI และใบประกอบธุรกิจ ☑ บริษัท SMEs นำไปยื่นขอกู้เงินธนาคาร ☑ นำไปยื่นประกอบการขอ Visa ในการทำงานต่างประเทศ เป็นต้น ☑ ให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริการของ Euston Consulting ►► แผนการตลาด ◄◄ 1. งานแผนการตลาดแบบ 1 หน้า ราคา 1000 บาท 2. แผนการตลาดแบบย่อ ราคา 5000 บาท 3. แผนการตลาดแบบเต็ม ►► แผนธุรกิจ ◄◄ 1. งานแผนธุรกิจแบบ 1 หน้า ราคา 1000 บาท 2. แผนธุรกิจแบบย่อ ราคา 5000 บาท 3. แผนธุรกิจแบบเต็ม

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ วางแผนการตลาดและแผนธุรกิจ
  • 1. รับข้อมูลจากลูกค้า
  • 2. นำเสนอขอบเขตการทำงานและหัวข้อแผนการตลาดหรือแผนธุรกิจที่เหมาะสม
แพ็กเกจ
งานแผนการตลาดแบบ 1 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานแผนการตลาดแบบ 1 หน้าจะมีลักษณะใกล้เคียงกับ Business Model Canvas แต่จะเน้นไปที่การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการเข้าหากลุ่มเป้าหมายมากกว่าแผน BMC

แผนการตลาดแบบย่อ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แผนการตลาดแบบย่อ จะประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังนี้ 1. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือ Segmentation/Targeting/Positioning 2. การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและเป้าหมาย (Strategy and Objective) โดยในส่วนนี้จะใช้ SMART Objective มาช่วยในการกำหนดเพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้าให้มาที่สุด 3. กำหนดแผนการตลาด (Marketing program) โดยใช้ 4Ps มาพัฒนาโดยคำนึงถึงเป้าหมายของแผนการตลาด 4. กำหนดแผนการดำเนินการ (Implement plan) ช่วยวางแผนการทำงานให้เป็นไปตามแผนการตลาดที่กำหนดไว้

จับมือทำแผนการตลาด
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เราทราบดีว่าลูกค้าเป็นผู้เข้าใจธุรกิจของตัวเองดีที่สุด จะดีกว่ามั้ยถ้าให้เราช่วยคุณเขียนแผนการตลาดหรือแผนธุรกิจร่วมกัน! หลังการทำงานคุณจะได้รับ ✎ แผนธุรกิจตามหัวข้อที่คุณเลือก ✎ ความรู้และความเข้าใจวิธีการเขียนแผนธุรกิจหรือแผนการตลาด ✎ ปรับแก้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ ✎ สามารถนัดเวลาและสถานที่ได้ตามที่สะดวก **ราคารายชั่วโมง ไม่รวมค่าเดินทาง

ฟรีแลนซ์
EustonConsulting
EustonConsulting

Euston Consulting เป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้บริการคำปรึกษาธุรกิจ Startup, วางแผนการตลาด, คิดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เราเชี่ยวชาญด้านการวางแผนธุรกิจ วางแผนการตลาด หรือ Marketing Plan, กำหนด Strategy Plan รวมถึงการให้บริหารทางกฎหมาย Legal Compliance การจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

10/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน