แผนธุรกิจที่เจาะกลุ่มตลาดได้ดีกว่า Business Canvas

วิเคราะห์ธุรกิจด้วย 7 Domain โมเดลที่ใช้ได้ผลจริงกับธุรกิจ startup และ SMEs ทุกประเภท 7 โดเมนคืออะไร 7 โดเมนคือการวิเคราะห์ธุรกิจโดยใช้โมเดลที่ชื่อว่า 7 โดเมน ซึ่งเน้นการวิเคราะห์ไปที่ market และ industry ของสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ 7 โดเมน ยังวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในภาพกว้างและเจาะเฉพาะธุรกิจ รวมไปถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำธุรกิจและรายได้ระยะยาวอีกด้วย สิ่งที่แตกต่างจากแผนธุรกิจเดิมๆคือคุณจะเห็นภาพธุรกิจที่ชัดเจนขึ้นว่าธุรกิจนี้สามารถไปต่อได้หรือไม่ เพราะ Business Canvas นั้นไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของความเสี่ยงและรายได้ในระยะยาวและ ไม่สามารถวิเคราะห์ห่วงโซ่ของธุรกิจ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ แผนธุรกิจที่เจาะกลุ่มตลาดได้ดีกว่า Business Canvas
  • 1. รับข้อมูลจากลูกค้า
  • 2. วิเคราะห์ด้วย 7 Domain Model
แพ็กเกจ
เฉพาะแผนธุรกิจแบบ 7 domains
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Business Plan แผนธุรกิจในรูปแบบ 7 domains ของ Mullins

แผนธุรกิจแบบ 7 domains และ business plan canvas แบบคลาสสิก
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. Business Plan แผนธุรกิจในรูปแบบ 7 domains ของ Mullins 2. One page business plan canvas แบบเฉพาะของ Euston Consulting ที่ไม่เหมือนเทมเพลตทั่วไป

ฟรีแลนซ์
EustonConsulting
EustonConsulting

Euston Consulting เป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้บริการคำปรึกษาธุรกิจ Startup, วางแผนการตลาด, คิดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เราเชี่ยวชาญด้านการวางแผนธุรกิจ วางแผนการตลาด หรือ Marketing Plan, กำหนด Strategy Plan รวมถึงการให้บริหารทางกฎหมาย Legal Compliance การจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

10/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
13 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน