รับจ้างวาดตัวละคร หรือคนจากภาพถ่าย ให้กลายเป็นตัวการ์ตูนน่ารักก

รับจ้างวาดตัวละคร หรือคนจากภาพถ่าย ให้กลายเป็นตัวการ์ตูนน่ารักก วาดในโปรแกรม Ai เป็นไฟล์ jpg. png. pdf. ระยะเวลาการทำงานเฉลี่ย 5-7 วัน - แจ้ง ขนาดภาพ concept วัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน - reference (ถ้ามี) - ตกลงราคา (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในภาพ) - เริ่มทำงาน อัพเดทเดทผลงานให้ลูกค้าเมื่อความคืบหน้า 50% สีและโครงสร้าง สัดส่วนภาพ ต่างๆ กรุณาติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนเริ่มงานนะครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจ้างวาดตัวละคร หรือคนจากภาพถ่าย ให้กลายเป็นตัวการ์ตูนน่ารักก

  • 1. พูดคุยข้อมูลเบื้องต้น ส่งภาพ sketch บนกระดาษ และอธิบายแนวคิด สามารถตกลงว่างจ้างต่อได้ถ้าชอบ สามารถตกลงพูดคุยกันได้ แต่ในกรณีที่ไม่ตกลงจ้าง ไม่อนุญาตให้นำภาพ sketch ไปใช้ต่อหรือดัดแปลงครับผม
  • 2. คอยupdate ลูกค้าเรื่อยๆ เพื่อลดการแก้งาน (ขออนุญาตใส่ลายน้ำนะครับผม)
แพ็กเกจ
ออกแบบ 1 ตัวละคร ขนาด A4
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

1 ชิ้นงานขนาด A4 รูปตัวละคร 1 ตัว ไฟล์ที่ต้องการ jpg. / png. / pdf. / ai. สามารถปรับแก้งานได้

ออกแบบ 2 ตัวละคร ขนาด A4
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1 ชิ้นงานขนาด A4 รูปตัวละคร 2 ตัว ไฟล์ที่ต้องการ jpg. / png. / pdf. / ai. สามารถปรับแก้งานได้

ออกแบบ กลุ่มตัวละคร ขนาด A4
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1 ชิ้นงานขนาด A4 รูปตัวละคร 1 กลุ่ม ไฟล์ที่ต้องการ jpg. / png. / pdf. / ai. สามารถปรับแก้งานได้

ฟรีแลนซ์
Sasit

สวัสดีครับ ผมเป็นนักศึกษาจบใหม่ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับออกแบบ โลโก้ - ตัวการ์ตูน - วาดภาพเหมือน - สติ๊กเกอร์ - ซองสินค้า - และงานกราฟฟิคทุกชนิด

08/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน