ระบบฐานข้อมูลStockสินค้าด้วยExcel

จัดทำระบบบริหารคลังสินค้าระบบจัดการStockหลังร้าน เก็บข้อมูลรับเข้า-ขายออก แจ้งเมื่อสินค้าในสต็อคน้อยกว่า ที่กำหนดไว้ เรียกดูข้อมูลย้อยหลัง ด้วยโปรแกรม Excel

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ระบบฐานข้อมูลStockสินค้าด้วยExcel

  • 1. บีบงาน รายละเอียดข้อมูล รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • 2. ลค.ส่งข้อมูลและรายละเอียดของร้านที่ต้องนำมาสร้างฐานข้อมูล
แพ็กเกจ
ข้อมูลสรุปคลังสินค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ไฟล์งาน Excel 1ไฟล์ - Sheetsที่1 (ข้อมูลสรุปคลังสินค้า) - 1 คอลัมน์อัตโนมัติ - 1คอลัมน์อัตโนมัติแบบมีเงือนไข - ข้อมูลรายการสินค้าไม่เกิน 50 รายการ (สามารถเพิ่มเองได้ที่หลัง)

ข้อมูลสรุปคลังสินค้า ,In Stock, Out Stock
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ไฟล์งาน Excel 1ไฟล์ - Sheetsที่1 (ข้อมูลสรุปคลังสินค้า) - Sheetsที่2 (In Stock) แผ่นงานสำหรับ ลค. คีย์เก็บข้อมูลนำเข้าสินค้า - Sheetsที่3 (Out Stock) แผ่นงานสำหรับ ลค. คีย์เก็บข้อมูลนำออกสินค้า - 3 คอลัมน์อัตโนมัติ - 1คอลัมน์อัตโนมัติแบบมีเงือนไข - เชื่อมโยงแผ่นงานทั้งหมด มาแสดงผลที่แผ่นงานเดียว - ข้อมูลรายการสินค้าไม่เกิน 70 รายการ (สามารถเพิ่มเองได้ที่หลัง)

ฐานข้อมูลร้านค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ฐานข้อมูลร้านค้าเต็มรูปแบบ เก็บข้อมูลสินค้า คลังสินค้า รายงานต้นทุก รายงานซื้อ-ขาย เชื่อโยงทุกแผ่นงานมาสรุปรวมไว้ในแผ่นงานเดียว แสดงผลทั้งข้อมูลตัวเลข กราฟ แผนภูมิ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ผลประกอบการ และข้อมูล ลค.จะได้รับเป็นไฟล์ Excel หรือ Access ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวงาน

ฟรีแลนซ์
Nuume

จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากม.สวนดุสิต สามารถออกแบบงานไดหลากหลาย

12/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน