รับวาดภาพเหมือน portrait แบบ digital

รับวาดภาพเหมือน ราคาเริ่มต้นที่ 2000 บาท สามารถสอบถามพูดคุยรายละเอียดก่อนได้ กรณีที่มีการนำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์โปรดแจ้งก่อนเริ่มงานและตกลงราคา ราคามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับ ความละเอียด ความยากง่ายของงาน ส่งผลงานให้ลูกค้าเป็นไฟล์ทาง email

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวาดภาพเหมือน portrait แบบ digital

  • 1. ลูกค้าส่งภาพต้นฉบับที่ต้องการจะให้วาดหรือพูดคุยรายละเอียดของงานที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. ตกลงราคา ซึ่งวัดจากความยากง่ายของผลงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 8 วัน

ลูกค้าจะได้รับ เป็นไฟล์ภาพวาดเหมือนของบุคคลหรืองานที่ลูกค้าสั่ง เป็นไฟล์ .jpg หรือ .pdf สามารถนำไปพิมพ์ซ้ำได้ ราคามีการเปลี่ยนแปลงตามความยากง่ายของผลงาน สามารถแก้ไขผลงานได้ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
อิงครัต

เป็นนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์รับจ้างวาดภาพ

06/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน