รับแปลงาน ภาษาอังกฤษ <--> ไทย ตั้งแต่ข้อความสั้นทำโฆษณาและบทความยาวเป็นเล่ม

รับแปลงานทุกความยาว ไม่รับแปลเอกสารราชการและการแพทย์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลงาน ภาษาอังกฤษ <--> ไทย ตั้งแต่ข้อความสั้นทำโฆษณาและบทความยาวเป็นเล่ม

  • 1. ติดต่อเพื่อส่งงาน
  • 2. ตรวจสอบความยาวของเนื้อหาและประเมินราคา โดยจะ copy เนื้อหาที่ต้องแปลทั้งหมดมาใส่ MS. Words แล้วนับจำนวนหน้าตามเกณฑ์ที่ระบุ
แพ็กเกจ
แปล อังกฤษ-ไทย จำนวน 1-10 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แปล อังกฤษ-ไทย จำนวน 1-10 หน้า (ใช้เวลา 1-3 วัน) การนับจำนวนหน้า จะ copy เนื้อหามาใส่ในโปรแกรม Ms. Words และนับจำนวนหน้า โดยกาารตั้งค่าหน้ากระดาษและตัวหนังสือตามนี้ • A4 paper size • 1 inch length for all border (top, bottom, left, right) • 12 font size (Times New Roman font) • 2.0 between line spacing 

แปล อังกฤษ-ไทย จำนวน 11-20 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แปล อังกฤษ-ไทย จำนวน 11-20 หน้า (ใช้เวลา 3-7 วัน) การนับจำนวนหน้า จะ copy เนื้อหามาใส่ในโปรแกรม Ms. Words และนับจำนวนหน้า โดยกาารตั้งค่าหน้ากระดาษและตัวหนังสือตามนี้ • A4 paper size • 1 inch length for all border (top, bottom, left, right) • 12 font size (Times New Roman font) • 2.0 between line spacing 

แปล อังกฤษ-ไทย 21 หน้าขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

แปล อังกฤษ-ไทย 21 หน้าขึ้นไป คิดเป็นราคาเหมา ใช้ราคาแพ๊กเกจ 11-20 หน้า แล้วลดอีก 10% (ใช้เวลา 7-30) การนับจำนวนหน้า จะ copy เนื้อหามาใส่ในโปรแกรม Ms. Words และนับจำนวนหน้า โดยกาารตั้งค่าหน้ากระดาษและตัวหนังสือตามนี้ • A4 paper size • 1 inch length for all border (top, bottom, left, right) • 12 font size (Times New Roman font) • 2.0 between line spacing

ฟรีแลนซ์
Chanunya

ถนัดด้านการเขียนและแปลภาษาระหว่างอังกฤษ-ไทย เขียน content ให้เข้ากับสินค้าหรือ website

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน