รับออกแบบ Resume / Cover Letter ตามแบบที่เหมาะสมกับตัวคุณ

Resume (อังกฤษ/ไทย) - เพียงคุณให้ข้อมูลและรายละเอียดที่ต้องการใส่ใน Resume แก่เรา เราจะทำการออกแบบมาให้คุณตามแบบที่คุณต้องการ หรือ คุณสามารถดูแบบต่างๆได้จากตัวอย่างที่เราได้ทำไว้ - ในกรณีที่มีข้อมูลเยอะ สามารถจัดทำเป็น 2 หน้าได้ - คุณจะได้รับงานเป็นไฟล์ JPEG. 1 ไฟล์ และ ไฟล์ PDF. 1 ไฟล์ Cover Letter (อังกฤษ/ไทย) - เพียงคุณให้ข้อมูลหรือข้อความที่ต้องการใส่ใน Cover Letter แก่เรา เราจะทำการออกแบบตามแบบที่คุณต้องการ หรือ คุณสามารถดูแบบต่างๆได้จากตัวอย่างที่เราได้ทำไว้ - คุณต้องเตรียมข้อความที่ต้องการจะใส่ใน Cover Letter ให้แก่เรา เพราะทางเราจะไม่รับแต่งประโยคหรือข้อความทั้งหมด แต่เราสามารถช่วยคุณดูข้อความหรือประโยคนั้นๆว่าเป็นไปตามความเหมาะสมหรือไม่ - คุณจะได้รับงานเป็นไฟล์ JPEG. 1 ไฟล์ และ ไฟล์ PDF. 1 ไฟล์ **เพิ่มเติม** - หากคุณไม่ได้เตรียมข้อมูลเป็นภาษอังกฤษมาและอยากให้เราช่วยแปล ทางเราจะคิดราคาเพิ่มตามราคาในแพ็กเกจและอาจะใช้เวลาเพิ่มเติมในการแปล - หลังจากที่คุณได้รับงานเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถกลับมาขอให้เราแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมที่หลังได้ฟรี (ไม่รวมการเปลี่ยนโทนสี) เพราะเราจะบริการคุณไปแบบตลอดชีวิต (Lifetime Service)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ Resume / Cover Letter ตามแบบที่เหมาะสมกับตัวคุณ

  • 1. ให้ข้อมูลที่ต้องการจะใส่ใน Resume, รูปถ่ายของคุณ, โทนสี, รูปแบบ (Layout) ที่อยากได้แก่เราอย่างครบถ้วน (คุณอาจลองดูจากตัวอย่าง Resume ที่เราได้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางก็ได้)
  • 2. เราจะนำข้อมูลของคุณมาจัดทำเป็น Layout เพื่อส่งให้คุณตรวจสอบว่าเป็นไปอย่างที่ต้องการและพอใจแล้วหรือไม่
แพ็กเกจ
Resume Only (Thai or English)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ใช้เวลาในการทำ 2-3 วัน (ขึ้นอยู่กับการออกแบบ) สิ่งที่คุณจะได้คือ ไฟล์ JPEG. 1 ไฟล์ ไฟล์ PDF. 1 ไฟล์ **เพิ่มเติม** หากคุณไม่ได้เตรียมข้อมูลเป็นภาษอังกฤษมาและอยากให้เราช่วยแปล ทางเราจะคิดราคาเพิ่มอีก 100 บาท (อาจะใช้เวลาเพิ่มเติมในการแปล)

Cover Letter Only (Thai or English)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ใช้เวลาในการทำ 2-3 วัน (ขึ้นอยู่กับการออกแบบ) สิ่งที่คุณจะได้คือ ไฟล์ JPEG. 1 ไฟล์ ไฟล์ PDF. 1 ไฟล์ **เพิ่มเติม** หากคุณไม่ได้เตรียมข้อมูลเป็นภาษอังกฤษมาและอยากให้เราช่วยแปล ทางเราจะคิดราคาเพิ่มอีก 200 บาท (อาจะใช้เวลาเพิ่มเติมในการแปล)

Resume + Cover Letter (Thai or English)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ใช้เวลาในการทำ 3-5 วัน (ขึ้นอยู่กับการออกแบบ) สิ่งที่คุณจะได้คือ ไฟล์ JPEG. 2 ไฟล์ (Resume + Cover Letter) ไฟล์ PDF. 2 ไฟล์ (Resume + Cover Letter) **เพิ่มเติม** หากคุณไม่ได้เตรียมข้อมูลเป็นภาษอังกฤษมาและอยากให้เราช่วยแปล ทางเราจะคิดราคาเพิ่มอีก 300 บาท (อาจะใช้เวลาเพิ่มเติมในการแปล)

ฟรีแลนซ์
Pongsrit

- มีประสบการณ์ในการออกแบบ resume มามากกว่า 3 ปี - Introduction to UX Design Certification by Domestica - Ethnography for Product and Service Design Certification by Domestica - Typographic Design Certification by Domestica

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน