รับแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ/ อังกฤษ-ไทย

รับแปลเอกสารทั่วไป และเอกสารทางวิชาการ รวมถึงเอกสารอื่นๆทุกประเภท ราคาดังกล่าวเป็นราคาเริ่มต้นที่ 250 ต่อ หนึ่งหน้า โดยงานปริมาณ 1-10 หน้า สามารถรับงานได้ภายใน 1-2 วัน สามารถแปลงานเอกสารทั่วไปทุกประเภท และงานวิชาการ เช่น งานวิจัย หรือบทความต่างๆ รวมถึงงานแปลจากการถอดเทป และงานพิสูจน์อักษร มีประสบการณ์ด้านการแปลมากกว่า 7 ปี มีผลงานด้านการนำเสนอวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ช่วยนักวิจัยต่างชาติระดับปริญญาเอก โดยทำหน้าที่เป็นล่ามและนักแปล IELTS Equivalent: 7.5 จบปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย 4.00) จบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ/ อังกฤษ-ไทย

  • 1. รับเนื้อหาเพื่อประเมินราคา
  • 2. เมื่อผู้ว่าจ้างตกลงราคาแล้วจะเริ่มแปลงานทันที
แพ็กเกจ
แปลเอกสารทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับแปลเอกสารทั่วไปทุกประเภท ราคาเริ่มต้น 250 บาท ต่อ 1 หน้า แปลโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลงานมีความถูกต้องและรวดเร็ว ผู้ว่าจ้างสามารถขอแก้ไขผลงานแปลเพิ่มเติมได้หลังจากส่งงานแปลแล้ว

แปลเอกสารวิชาการ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แปลบทความประเภทผลงานทางวิชาการ งานวิจัย บทคัดย่อ โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 350 บาท ต่อหนึ่งหน้า แปลโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การแปลเอกสารวิชาการ 7 ปี และมีความเข้าใจในด้านวิจัยเป็นอย่างดี รับประกันคุณภาพและมาตรฐานการแปล ผู้ว่าจ้างสามารถขอแก้ไขผลงานเพิ่มเติมได้

ฟรีแลนซ์
Papawee

ประสบการณ์การแปลมากกว่า 7 ปี ทำงานรวดเร็วและรอบครอบ สามารถแปล หรือพิสูจน์อักษร บทความวิชาการ ถอดเทป แปลงานวิจัย บทคัดย่อ รวมถึงงานแปลเอกสารทั่วไปทุกประเภท จบปริญญาโททางด้านการสอนภาษาอังกฤษด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 จบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
38 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน