รับพิสูจน์อักษร Thai-Eng/ Eng-Thai

มีประสบการณ์ด้านกาพิสูจน์อักษรมากกว่า 7 ปี มีผลงานด้านการนำเสนอวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ช่วยนักวิจัยต่างชาติระดับปริญญาเอก โดยทำหน้าที่เป็นล่ามและนักแปล IELTS Equivalent: 7.5 จบปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย 4.00) จบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษร Thai-Eng/ Eng-Thai

  • 1. รับเนื้อหาเพื่อประเมินราคา
  • 2. เมื่อตกลงราคาแล้วจะเริ่มแปลงาน/พิสูจน์อักษรทันที
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษรและแก้ไขไวยากรณ์
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับพิสูจน์อักษร แก้ไขไวยากรณ์ให้ถูกต้อง พร้อมปรับประโยคให้น่าอ่าน โดยคงความหมายเดิม ราคาดังกล่าวเป็นราคาเริ่มต้น งาน 10-20 หน้า สามารถรับได้ภายใน 1-2 วัน

ฟรีแลนซ์
Papawee

ประสบการณ์การแปลมากกว่า 7 ปี ทำงานรวดเร็วและรอบครอบ สามารถแปล หรือพิสูจน์อักษร บทความวิชาการ ถอดเทป แปลงานวิจัย บทคัดย่อ รวมถึงงานแปลเอกสารทั่วไปทุกประเภท จบปริญญาโททางด้านการสอนภาษาอังกฤษด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 จบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
38 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน