รับงานที่ต้องการให้เข้าไปช่วยพัฒนาทั้ง Front end และ Back End

ช่วยพัฒนางานต่อจากโปรเจคเดิมที่ค้าง ช่วยงานที่พัฒนาไม่ทัน ภาษาที่จะสามารถเข้าไปช่วย PHP, PHP Framework [ CodeIgniter, Laravel ], ReactJS, VUEJS, JavaScript, CSS

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานที่ต้องการให้เข้าไปช่วยพัฒนาทั้ง Front end และ Back End

  • 1. ระบุสิ่งที่ต้องการและสอบเกี่ยวกับระบบ
  • 2. เสนอนใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
PHP, PHP Framework [ CodeIgniter, Laravel ]
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

+ PHP, PHP Framework [ CodeIgniter, Laravel ] + Frontend || Backend

ReactJS, VUEJS
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ReactJS, VUEJS

ฟรีแลนซ์
Tawatchai

มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับภาษา PHP framework (CodeIgniter, Laravel), JavaScript, HTML, CSS และ MySQL มากกว่า 4 ปี และ ผ่านการฝึกอบรบ Online Courses NodeJS, ReactJS, React Native

07/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
55 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน