พัฒนา/แก้ไข/ให้คำปรึกษา Django REST Framework

รับพัฒนา Feature ใหม่, แก้ไข Feature เดิม, ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Python, Django, Django REST Framework รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น CI/CD, Deployment, REST API, Database Design, Unit Testing, Automation, Development Tools และอื่น ๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พัฒนา/แก้ไข/ให้คำปรึกษา Django REST Framework

  • 1. พูดคุยเกี่ยวกับ Requirement หรือปัญหา
  • 2. วางแผนการทำงาน กำหนดและเสนอ Timeline
แพ็กเกจ
Consult
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Django, Django REST Framework หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Develop
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

พัฒนา/แก้ไข Django REST Application หรือทำงานในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฟรีแลนซ์
Preeti

Well experienced in Web Development focusing on Python and Django REST Framework. I can also do both of DevOps and front-end part as well. I'm working as a team lead and full-stack developer at a digital transformation company.

06/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน