Run ข้อมูล Excel อย่างง่าย ภายใน Click เดียว!

รับทำ Template โปรแกรม Microsoft Excel ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแค่ Click! ออกแบบและปรับปรุงการจัดการข้อมูลต่างๆใน Excel ด้วย VBA,Pivot table และอื่นๆ เพื่อทำให้ข้อมูลดิบของคุณสามารถนำไปวิเคราะห์และนำไปพัฒนา ลดโอกาสในการดึงข้อมูลผิดพลาด, ลดระยะเวลาในการทำงาน และ ลดความซับซ้อนในการจัดการข้อมูล สามารถใช้ได้ทั้งงานวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านธุรกิจ งานทางด้านวิศวกรรม และด้านอื่นๆ เพียงแค่บอกความต้องการและลักษณะการใช้งานของงานนั้นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Run ข้อมูล Excel อย่างง่าย ภายใน Click เดียว!

  • 1. คุย scope และ ทำความเข้าใจกับลูกค้า
  • 2. ขอตัวอย่างขอข้อมูลใกล้เคียงเพื่อนำมาสร้างฟอร์มตัวอย่าง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับทำ template โปรแกรม Microsoft Excel ตามความต้องการและการใช้งานของลูกค้า *ราคาและระยะเวลาในการทำงานอาจปรับเปลี่ยนไปตามความยากง่ายของงาน*

ฟรีแลนซ์
Supapitch

จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการประมาณราคาโครงการมูลค่ากว่าพันล้านบาทและโครงการขนาดใหญ่ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง campaign manager ดูการตลาดออนไลน์ผ่าน facebook, Instagram และ google platform มีความเชี่ยวชาญในการจัดการข้อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft Excel

02/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน