specialist

รับยิง Ads โฆษณา & วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทั้งใน Facebook, Instagram และอื่นๆ

บริการของเรา ⚡️โปรโมทให้คนรู้จักแบรนด์และเข้าถึงแบรนด์ได้มากขึ้น ⚡️โปรโมทเพิ่มยอด like ให้ page สร้างความเชื่อถือ ⚡️ โปรโมทให้มีส่วนร่วมกับลูกค้า comment, like และ share ⚡️โปรโมทให้คนเข้า website เพิ่มขึ้น ⚡️โปรโมทสำหรับเพิ่มยอดขาย ⚡️โปรโมทสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการและมีความเหมาะสมกับโฆษณานั้นๆ การทำงาน - วิเคราะห์สินค้า เพื่อวางแผนโฆษณาได้ตรงจุด - กำหนดวัตถุประสงค์ของโฆษณา - เจาะกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า - ยิง Ads โฆษณาพร้อมประเมิณ Performance ของ Ads นั้นๆ ให้คำปรึกษาและแนะนำโดย Campaign manager ที่มีประสบการณ์ตรงและมีความเชี่ยวชาญในการลง Ads

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับยิง Ads โฆษณา & วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทั้งใน Facebook, Instagram และอื่นๆ

  • 1. คุยรายละเอียดของสินค้าและpage ทีต้องการโฆษณา
  • 2. วิเคราะห์และวางแผนให้โฆษณาออกมาตรงจุด
แพ็กเกจ
Package Daily
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

📌 กำหนดกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ ads โฆษณาให้ตรงกับแบรนด์และสินค้า พร้อมบริการลง ads 1 campaign สามารถกำหนดงบประมาณในการโฆษณาได้(ไม่รวมกับค่าบริการ)

Package Weekly
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

📌 การทำงานเหมือน Package Daily เพิ่มการ optimize หลังจากลง ads ไปแล้วเพื่อให้ ads ที่โปรโมทมีประสิทธิภาพมากที่สุด บริการลง Ads 1-3 campaign สามารถกำหนดงบประมาณในการโฆษณาได้(ไม่รวมกับค่าบริการ)

Package Monthly
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

📌 การทำงานเหมือน Package Weekly สามารถขอ report ในรูปของไฟล์ Microsoft Excel ได้ ไม่จำกัดจำนวน Campaign สามารถกำหนดงบประมาณในการโฆษณาได้(ไม่รวมกับค่าบริการ)

ฟรีแลนซ์
Supapitch

จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการประมาณราคาโครงการมูลค่ากว่าพันล้านบาทและโครงการขนาดใหญ่ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง campaign manager ดูการตลาดออนไลน์ผ่าน facebook, Instagram และ google platform มีความเชี่ยวชาญในการจัดการข้อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft Excel

02/2019
เป็นสมาชิก
98 %
งานสำเร็จ
45 ครั้ง
ขายได้
10 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน